Informacija

Nepraćena deca na Air Serbia

Pročitajte više o putovanju nepraćene dece.

Nepraćena deca na AIR SERBIA

 

Prema Air Serbia propisima, na njenim letovima unutar Evrope i između Evrope i Bliskog istoka nepraćenom decom se smatraju ona deca koja su napunila 5 godina i koja još uvek nisu navršila 12 godina života u momentu započinjanja putovanja i sa kojima ne putuje odrasla osoba.

Deca ispod 5 godina starosti ne mogu biti prihvaćena kao nepraćena deca, i prihvataju se na prevoz na  letovima kompanije Air Serbia samo ako putuju sa roditeljem ili starateljem, ili bratom/ sestrom koji imaju najmanje 16 godina ili bilo kojom drugom osobom koja takođe mora da ima najmanje 16 godina.

Osoba koja je napunila 12 godina i koja još uvek nema 16 godina u vreme započinjanja putovanja, može biti prihvaćena kao nepraćeno dete na zahtev roditelja ili staratelja.

Ako to zahteva roditelj/ staratelj, Air Serbia može da obezbedi stjuardesu koja će pratiti dete koje je napunilo 2 godine, a koje još uvek nije navršilo 12 godina života. Roditelji/ staratelji su u obavezi da kupe kartu u jednom pravcu za stjuardesu. Deca ne mogu biti praćena od strane stjuardese Air Serbia-e ako njihovo putovanje uključuje putovanje sa presedanjem. Stjuardesa ne može pratiti decu ispod 2 godine starosti.

Roditelji/ staratelji moraju naznačiti, prilikom rezervacije mesta, da žele da kupe kartu za nepraćeno dete.

Pre nego što bude izdata karta za nepraćeno dete, njegov prevoz mora biti odobren od strane Air Serbia-e i svih drugih prevozilaca koji učestvuju u prevozu, ako ih ima.

Roditelji/ starateljii su takođe u obavezi da obezbede sva dokumenta neophodna za putovanje nepraćenog deteta (pasoš, vizu, kartu itd.) i da poštuju propise i pravila Air Serbia-e. Obrazac nazvan "Izjava za nepraćeno dete" se mora popuniti i potpisati od strane roditelja/ staratelja na aerodromu prilikom čekiranja. Molimo Vas da, iz tog razloga, dođete na aerodrome ranije i prijavite dete za let dva sata pre leta kako bi se sve formalnosti obavile na vreme.

Nepraćeno dete moraju predati našoj stjuardesi na aerodromu polaska i prihvatiti na aerodromu dolaska samo one osobe koje su ranije navedene u "Izjavi za nepraćeno dete".

Naplata za uslugu praćenja deteta na Air Serbia letovima:

 

Naplata iznosi 35,00 EUR po pravcu na svim JU letovima u okviru Evrope i između Evrope i Bliskog istoka i posebno se naplaćuje prilikom izdavanja karte.

Kada više od jednog nepraćenog deteta putuje zajedno u sklopu iste rezervacije, ako su oni braća i sestre sa istim prezimenom i/ili adresom, primeniće se naplata 1x 35,00 EUR.