Informacija

Jedan od najčudnijih aerodroma na svetu Gizborn, Novi Zeland

Aerodrom Gizborn Novi Zeland

 

Aerodrom Gizborn na novozelandskom Severnom ostrvu verovatno je jedini aerodrom na svetu gde avioni povremeno moraju da zastanu i propuste vozove. Pista ovog aerodroma ukršta se sa prugom koja se koristi za teretni i putnički saobraćaj.

Sve detalje možete pogledati na stranici:

Gizborn Airport