Informacija

Jedan od najčudnijih aerodroma na svetu Gibraltar

Aerodrom na Gibraltaru

 

Aerodromska pista je glavna saobraćajnica koja mora biti zatvorena svaki put kada neki avion namerava da uzleti ili sleti. Aerodrom je samo nekoliko minuta udaljen od centra grada, pa automobile od sudara s avionom čuva rampa.

 Sve detalje možete pogledati na stranici:

Gibraltar Airport