Informacija

Rezervacija sedišta unapred Air Serbia

Možete izabati sedište na letu Air Serbia unapred po vašoj želji.

Prioritetna zona

Vaše sedište u Air Serbia avionu može da bude u prioritetnoj zoni sa više privatnosti. Izborom ovog sedišta moći ćete među prvima da se iskrcate iz aviona.

Standardno sedište

Sedište pored prolaza ili pored prozora.

Cene sedišta variraju u zavisnosti od dužine leta i tarife kojom letite, a možete ih pronaći u tabelama u nastavku.

Letovi Air Serbie u trajanju do 1h 20min


Economy LIGHTEconomy STANDARDEconomy COMFORTBusiness ALL INCLUSIVE
Sedište sa više prostora za noge9 EUR19 EUR19 EUR1besplatno
Prioritetna zona4 EUR4 EUR4 EURbesplatno
Standardno sedište3 EUR - 4 EUR13 EUR - 4 EUR1besplatnobesplatno

Napomene 

1*Dostupno samo kada let obavlja letelica tipa Airbus A319/A320 

Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER). Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom gostu i segmentu putovanja. Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište. Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.

Letovi Air Serbie u trajanju do 3h 40min

Sedište po vašem izboruEconomy LIGHTEconomy STANDARDEconomy COMFORTBusiness ALL INCLUSIVE
Sedište sa više prostora za noge12 EUR12 EUR12 EURbesplatno
Prioritetna zona8 EUR8 EUR8 EURbesplatno
Standardno sedište4 EUR - 7 EUR4 EUR - 7 EURbesplatnobesplatno

Letovi između Beograda i Njujorka

Cenovnik

Sedište po vašem izboruT,EU,VL,Q,M,KH,B,Y,W,D,C,J
Sedište sa više prostora za noge80 EUR80 EUR80 EURbesplatno
Prioritetna zona30 EUR30 EUR30 EURbesplatno
Standardno sedište15 EUR - 25 EUR15 EUR - 25 EURbesplatnobesplatno

Napomene

Navedene cene su podložne promenama i mogu varirati u skladu sa kretanjima kursa valuta. Cena se obračunava u drugim valutama prema prodajnom kursu preuzetom iz IATA Consolidated Exchange Rates (ICER). Usluga kupovine željenog sedišta se naplaćuje po svakom gostu i segmentu putovanja. Doplati podležu odrasli i deca starosti od 2 do 12 godina, kao i bebe ukoliko se za njih kupuje posebno sedište. Bebe koje ne zauzimaju dodatno sedište ne podležu ovoj doplati.