Informacija

Prvenstvo pri prijavi na Air Serbia let

Prijavite se za Air Serbia let među prvima uz našu uslugu prioritetne prijave na let.

Kupovinom ove usluge ostvarujete pravo da se prijavite na let na šalteru biznis klase.

Usluga može da se rezerviše i kupi prilikom pravljenja rezervacije ili nakon kupljene avio karte.

Cena usluge iznosi 15 EUR za tarife T, E, U i V, odnosno Economy Light, i 5 EUR za tarife L, Q, M, K, H, B i Y, odnosno Economy Standard i Economy Comfort.

Usluga je besplatna za: goste koji putuju u Biznis klasi, Er Srbija Etihad Guest Gold i Platinum članove

Ukoliko kupujete nakon kupljene avio karte dodaje se taksa u iznosu od 3 eura na cenu usluge.
Er Srbija nudi uslugu prioritetne prijave na let svim Er Srbija gostima (onima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija i koji imaju karte sa JU kodom (karte koje počinju brojem 115), pod uslovom da putovanje gosta počinje letom koji obavlja Er Srbija.

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi ovu uslugu gostima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija, ali imaju karte sa kôdom druge aviokompanije (karte koje ne počinju brojem 115), niti gostima koji putuju Er Srbija letovima koje obavlja druga aviokompanija, a imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115).

Usluga prioritetne prijave na let nije u ponudi na svim aerodromima koje Er Srbija opslužuje. Er Srbija zadržava pravo da odlučuje o tome kada i na kojim aerodromima će nuditi ovu uslugu, kao i da promeni spisak istih bilo kad.

Er Srbija ne određuje na kojim aerodromima će ova usluga biti realizovana, s obzirom da o tome odlučuje svaki aerodrom koji Er Srbija opslužuje ponaosob. Uopšte uzev, Er Srbija ne nudi pomenutu uslugu kada let obavlja avionima tipa ATR.

Usluga prioritetne prijave na let naplaćuje se po putniku.

U slučaju porodice ili grupe koja putuje zajedno, saputnici putnika koji je platio ovu uslugu neće imati pravo na besplatnu uslugu (usluga se naplaćuje svakom putniku ponaosob).

Cena usluge prioritetne prijave na let ista je za odrasle i za decu (od 2 do 12 godina). Bebe koje ne zauzimaju sedište (do 2 godine) izuzete su od plaćanja ove usluge, pod uslovom da su svi odrasli koji putuju na istoj rezervaciji kao i beba platili uslugu prioritetne prijave na let.

Usluga prioritetne prijave na let je besplatna za Er Srbija goste koji putuju Biznis klasom, kao i za nosioce Etihad Guest Gold, Platinum ili Exclusive kartica i njihovih ekvivalenata u programima Milemiglia i JetPrivilege (odnosno za nosioce kartica - Alitalia Ulisse, Alitalia Freccia Alata, Alitalia Freccia Alata Plus, Alitalia Freccia Alata Plus Per Sempre, Jet Privilege Silver, Jet Privilege Gold, i Jet Privilege Platinum). Određene kategorije putnika su izuzete od plaćanja usluge prioritetne prijave na let nezavisno od cene kupljene aviokarte. Oni spadaju u "Specijalne kategorije putnika" (SCPS). Odnosno, gosti koji spadaju u kategorije WCHR, WCHS, WCHC, BLND, DEAF, STCR, LEGL, LEGR, LEGB, AOXY, MEDA, UMNR, INF, INAD, DEPA i DEPU.

Kupovinom, odnosno korišćenjem ove usluge gosti ne stiču Etihad Guest milje.

Gostima koji su se opredelili za ovu uslugu savetuje se da ponesu sa sobom dokaz o plaćanju (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom).

U slučaju greške ili pada sistema, Er Srbija će tražiti od gostiju da pokažu validan dokaz o plaćanju, u suprotnom usluga neće biti obezbeđena.

Dokazom o plaćanju smatra se EMD. Slip o izvršenoj transakciji ne smatra se validnim dokazom o plaćanju.

Gosti koji su platili za prioritetnu prijavu na let mogu koristiti i uslugu prijave na let putem interneta. U tom slučaju, uplatom stiču pravo da svoj prtljag predaju na šalteru za prioritetnu predaju prtljaga.

Šalteri za prioritetnu prijavu na let ne predstavljaju šaltere za ostavljanje prtljaga za goste koji su se na let prijavili putem interneta. Za tu svrhu ga mogu koristiti samo gosti koji su platili za uslugu prioritetne prijave na let. Isto pravilo se primenjuje na svim aerodromima nezavisno od toga da li Er Srbija na njima ima poseban šalter za ostavljanje prtljaga ili ne.

Er Srbija zadržava pravo da isključivo po sopstvenom nahođenju obustavi pružanje ove usluge u bilo kom momentu, kao i da odbije da istu proda određenom gostu i da, ukoliko je uslugu prodala, istu otkaže ili je ne pruži. Er Srbija ne snosi odgovornost za gubitak ili štetu koje kupac pretrpi usled pomenutog odbijanja, poništenja ili uskraćivanja.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja usluge prioritetne prijave na let u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem airserbia.com.