Informacija

Prioritetni prolaz na pasoškoj kontroli Air Serbia

Izbegnite redove na pasoškoj kontroli uz uslugu prioritetni prolaz.

Er Srbija nudi mogućnost korišćenja namenskih šaltera za prolaz kroz punktove za bezbednosnu proveru na odlaznim terminalima na aerodromu Nikola tesla. Uslovi korišćenja usluge Fast Track navedeni su ovde.

Smatra se da je svaki putnik koji rezerviše Er Srbija Fast Track uslugu pročitao, razumeo i prihvatio Uslove.

Er Srbija nudi mogućnost da pribavi uslugu brzog prolaza svim gostima Er Srbije (onima koji putuju letovima koje obavlja Er Srbija sa polaskom iz Beograda i koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115)), pod uslovom da putovanje gosta počinje letom koji obavlja Er Srbija.

Er Srbija nije u mogućnosti da ponudi ovu uslugu gostima koji putuju na letovima koje obavlja Er Srbija, ali koji imaju kartu sa kôdom druge avio-kompanije (odnosno kartu koja ne počinje brojem 115), niti gostima koji putuju letom Er Srbije koji obavlja druga avio-kompanija, a koji imaju karte sa JU kôdom (karte koje počinju brojem 115).

Er Srbija ne prihvata ranije rezervacije za ovu uslugu. Usluga se može rezervisati i platiti isključivo u momentu traženja, u suprotnom Er Srbija ne može garantovati njenu realizaciju.

Uslugu brzog prolaza možete pribaviti preko preko Air Serbia Web Check-In platforme, na šalterima za prijavu na let u Beogradu, kao i na namenskom šalteru u Beogradu. Uslugu možete pribaviti najkasnije 60 min pre vremena poletanja.

Er Srbija usluga brzog prolaza naplaćuje se po putniku.

U slučaju porodice ili grupe koja putuje zajedno, saputnici putnika koji je platio ovu uslugu neće imati pravo na besplatnu uslugu (usluga se naplaćuje svakom putniku ponaosob).

Deca (2 – 12 godina) plaćaju istu cenu kao i odrasli putnici. Bebe (do 2 godine starosti) koje putuju sa odraslima su izuzete od plaćanja ove usluge, pod uslovom da su svi odrasli koji putuju na istoj rezervaciji kao i beba platili uslugu.

Kupovinom, odnosno korišćenjem ove usluge gosti ne stiču Etihad Guest milje.

Gosti koji plate za uslugu brzog prolaza imaju pravo da izaberu red u kojem će čekati da prođu kroz kontrolni punkt, ali nemaju pravo da idu preko reda u odnosu na ljude koji čekaju ispred njih.

Er Srbija ne garantuje da će vreme čekanja u redu za brzi prolaz biti kraće od onoga u drugim redovima.

Svi gosti koji plate za ovu uslugu dužni su da kod sebe imaju dokaz o plaćanju (u bilo kom obliku - elektronskom ili štampanom) kako bi imali pravo da koriste uslugu. Validnim dokazom o plaćanju smatra se EMD. Slip o izvršenoj transakciji ne smatra se validnim dokazom o plaćanju.

Služba pasoške kontrole neće odobriti brz prolaz ukoliko putnik ne pokaže dokaz o plaćanju. U slučaju da putnici ne ponesu validan dokaz o plaćanju kao što je navedeno gore, mogu tražiti da im se EMD odštampa na šalteru za prijavu na let ili na namenskom šalteru za EUR 1 po putniku.

Uslovi refundacije i reklamacija koji se odnose na uslugu brzog prolaza nezavisni su od uslova refundacije karata.

Usluga ne podleže refundaciji nakon kupovine (čak ni u slučaju da putnik otkaže avio-kartu).

Ukoliko Vas Er Srbija preusmeri na let koji ne obavlja ona, plaćena usluga brzog prolaza biće poništena i refundirana.

U slučaju promene karte zbog prelaska u višu klasu prevoza, iznos plaćen za uslugu brzog prolaza može se iskoristiti za plaćanje prelaska u višu klasu prevoza (važi za sve vrste prelaska u višu klasu) ili može biti refundirana (za bilo koju vrstu prelaska u višu klasu prevoza osim prelazak do koga ne dođe voljom putnika).

U slučaju promene karte (zbog unošenja dodatnih usluga ili ukoliko putnik promeni datum putovanja), usluga brzog prolaza prenosi se na novi let (ukoliko je u ponudi za taj let). U tom slučaju gost može i poništiti ovu uslugu i iskoristiti je za plaćanje nove karte.

Er Srbija neće nadoknaditi niti refundirati plaćenu uslugu brzog prolaza koja je na raspolaganju, ali koju je gost odabrao da ne iskoristi.

Žalbe odnosno zahtevi za nadoknadu vezani za uslugu brzog prolaza ne rešavaju se na aerodromu ili u avionu. Molimo Vas da se obratite predstavniku Er Srbija službe za odnose sa gostima. Sačuvajte original EMD kao dokaz o plaćanju.

Er Srbija će odbiti sve zahteve za nadoknadu primljene više od mesec dana posle datuma leta.

Er Srbija zadržava pravo da izmeni Uslove korišćenja usluge brzog prolaza u bilo koje doba bez prethodne najave odnosno obrazloženja. Putnici podležu onim Uslovima korišćenja koji su važili u momentu kupovine usluge, osim ako su dobili obaveštenje o izmenama Uslova korišćenja i iste prihvatili.

Er Srbija će sve izmene Uslova korišćenja objavljivati u pismenoj formi putem airserbia.com.