Informacija

Air Serbia -novi bezbednosni zahtevi na letovima za Njujork u vezi sa kontrolom praškastih proizvod

Air Srbija će, počev od 26. juna 2018. godine, početi sa uvođenjem novih bezbednosnih zahteva američkih vazduhoplovnih vlasti, a koje se odnose na kontrolu praškastih proizvoda u količini od 12 unci (cc 350 ml) ili većoj (npr. pojedinačna pakovanja veličine limenke za piće ili veće).

U skladu sa novim zahtevima američkih vazduhoplovnih vlasti, zabranjen je prevoz praškastih proizvoda u putničkoj kabini vazduhoplova (u ručnom prtljagu), u količini od 12 unci (350 ml) ili većoj, sa izuzetkom praškastih preparata dobijenih na recept, hrane za bebe, posmrtnih ostataka i praškastih proizvoda kupljenih u duty free prodavnicama koji su upakovani u odgovarajuću kesu sa vidljivim znakom neovlašćenog otvaranja (STEB).

Dozvoljeno je da se praškasti proizvodi, bilo koje količine, prevoze kao predati prtljag u prtljažniku vazduhoplova.

Praškastim proizvodima smatraju se suve materije u prahu dobijene mlevenjem, gnječenjem ili dezintegracijom čvrste supstance (npr. brašno, šećer, mlevena kafa, začini, mleko u prahu (npr. hrana za bebe) i kozmetički proizvodi). Praškasti proizvodi mogu biti i grudvastog, zrnastog ili komprimovanog oblika.