Informacija

Turska - informacija za putnike

Obavezna informacija za putnike koju putuju u Istanbul.

VAŽNO ZA PUTNIKE KOJU PUTUJU U TURSKU

 

Obaveštavamo putnike koju putuju u Tursku (ne važi za tranzitne putnike i decu do 6 godine) da od 15 marta 2021. godine moraju obavezno popuniti https://register.health.gov.tr/

Konfirmaciju koju dobijete popunjavanjem možete odštampati ili sačuvati na telefonu kako biste mogli da je pošaljete na aerodromu.

Popunjavanje: do 72h pre puta