Informacija

Švedska - Nove informacije za putnike

Ponovno uvodjenje zabrane ulaska u Švedsku za lica koja su nastanjena u Srbiji

Vlada Švedske donela je odluku o ponovnom uvođenju zabrane ulaska u Švedsku za lica koja su nastanjena u Srbiji. Odluka stupa na snagu 20. septembra 2021. godine.

Više informacija na sajtu Ambasade Švedske ovde