Rezervišite online ili pozovite 011/32 23 111

Pretraga avio karata

Povratna   Pravac   Multidestinacije
Poletanje iz *
Polazak *
Sletanje u *
Povratak
Poletanje iz
Polazak
Sletanje u
Poletanje iz
Polazak
Sletanje u
Odrasli
Deca
Bebe
Klasa
Verifikacioni kod *

Korisnički servis

Call centar
+381 11 32 23 111
+381 11 63 03 377
Mob. tel:
+381 62 288 110
Email:
office@jeftineaviokarte.rs

Radno vreme
Pon. - Petak: 09:00 - 17:00
Subota: 09:00 - 14:00
Nedelja: Neradni dan

INDIVIDUALNI ARANŽMAN ATINA AVIO KARTA + HOTEL 

CENA AVIONSKE KARTE ZA ATINU PO OSOBI IZNOSI OD 102 € 

CENA HOTELA U EVRIMA PO OSOBI prema raspoloživosti u hotelima:

Hotel Period putovanja 01.03.19.-31.12.2019.*
Pergamos Hotel 2*
https://pergamoshotel.gr
Od 114€ za ukupno 5 noćenja sa doručkom
Aristoteles 3*
https://www.aristoteleshotel.gr/
Od 118€ za ukupno 5 noćenja sa doručkom
Ambrosia Hotel & Suites 4*
http://www.ambrosiasuitesathens.com
Od 255€ za ukupno 5 noćenja sa doručkom

REZERVACIJE:  
Moguće je rezevisati i kupiti samo avio kartu online na našem sajtu ili pozivom na 011/32-23-111.
Ukoliko želite avio kartu + hotel + transfer (navedite koje usluge želite) možete nam poslati datume putovanja na email office@jeftineaviokarte.rs sa imenima putnika i imenom hotela koji želite a mi ćemo Vam poslati email ponude. Da biste dobili ovu cenu potrebno je da kupite karte nekoliko meseci unapred.

PLAĆANJE:

a) avans od najmanje 40% od ukupne cene hotela prilikom prijave, a ostatak najkasnije 20 dana pre polaska na put, ukoliko hotel ne traži drugačije. Avio karte plaćaju se u celosti na dan izdavanja,  b) čekovima do 6 rata,  c) uplatom na račun 

U CENU INDIVIDUALNOG ARANŽMANA JE UKLJUČENO:  

● avio prevoz na relaciji Beograd- Atina -Beograd sa uključenim samo ručnim prtljagom do 8 kg
● noćenje u sobi odabranog hotela na bazi izabrane usluge 
● troškovi organizacije i realizacije putovanja. 
*Cene u tabeli su za 5 noćenja i informativnog su karaktera. Putovanje može biti ostvareno za kraći ili za duži boravak od navedenog, a cene važe u navedenom periodu zaključno sa 30.11.2019.(cene hotela i avio-karata zavise od perioda putovanja i raspoloživosti u trenutku upita i podložne su promeni)
.
U CENU INDIVIDUALNOG ARANŽMANA NIJE UKLJUČENO:  

● boravišne takse 
● doplatu za čekirani prtljag (kofer) do 23 kg - 40 € po osobi za povratno putovanje (isključivo prilikom rezervacije)
● fakultativni izleti i individualni troškovi putnika 
●individualan transfer aerodrom - hotel - aerodrom
● obavezno medjunarodno zdravsteveno osiguranje.

PROGRAM PUTOVANJA (individualni polasci po izboru putnika)
Prvi dan - BEOGRAD – ATINA. Dolazak na aerodrom Beograd dva sata pre poletanja i let za Atinu. Dolazak u Atinu. Smeštaj u hotelu. Noćenje.
Boravak u Atini na bazi noćenja sa doručkom. Broj dana po izboru.
Poslednji dan ATINA - BEOGRAD Čekiranje na let za Atinu. Polazak aviona za Beograd. (Kraj usluge)

NAPOMENA ZA TRANSFER:

● Moguće je rezervisati privatni transfer aerodrom-hotel-aerodrom prilikom rezervacije. Cena povratnog transfera – oko 40 € po osobi.
● Cena vozne karte od aerodroma do centra grada – pogledaj 
● Cena autobuske karte od aerodroma do centra grada – pogledaj

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI VDV-a

VAŽNE NAPOMENE:

● Putovanje je osmišljeno za individualne putnike, bez pratnje vodiča.  ● Neophodan je najmanje 3 radna dana za potvrdu rezervacije od strane agencije, što zavisi od raspoloživosti slobodnih soba u hotelu u trenutku upita.

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA

Cena putovanja iskazana je u evrima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu za efektivu banke Unicredit, na dan uplate. Prilikom prijavljivanja i zaključivanja ugovora o putovanju, uplaćuje se kompletan iznos za avionske karte i avans 40% za smeštaj, dok se ostatak upladuje najkasnije 20 dana pred početak putovanja.

PLAĆANJE MOŽE BITI:

a) avans od najmanje 40% od ukupne cene hotela prilikom prijave, a ostatak najkasnije 20 dana pre polaska na put. Avio karte plaćaju se u celosti na dan izdavanja.,  b) čekovima do 6 rata,  c) uplatom na račun 

MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

VDV d.o.o. preporučuje putnicima da pre polaska na putovanje pribave polisu medjunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja. U poslovnici VDV d.o.o. u Resavskoj 11, Beograd moguće je uz fotokopiju prve strane pasoša pribaviti polisu osiguravača Generali Osiguranje Srbija i Milenijum Osiguranja koja pokriva u slučaju potrebe, za sve vreme putovanja, troškove lečenja i bolničke troškove do 15.000 evra ili 30.000 evra. Cena polise je oko jedan evro po danu provedenom na putovanju. Tačan iznos putnog osiguranja kao i uslove možete pogledati na stranici Putno Osiguranje.

OPŠTE NAPOMENE ZA PUTOVANJA U ORGANIZACIJI VDV-a

 Cena je rađena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledece raspoložive tarife. Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: NA UPIT

Hotel je dužan da gostu pruži samo usluge koje su naznačene na vaučeru sa kojim se gost prijavljuje pri dolasku u hotel. Deca ostvaruju popust samo u pratnji dve punoplatežne osobe. Kategoriziacije hotela su lokalne. Svi posebni troškovi ( koji nisu predviđeni programom putovanja ), kao i eventualne štete u hotelu plaćaju se direktno na recepciji hotela. U skladu sa medjunarodnim propisima hotela prijavljivanje u hotel prvog dana boravka je posle 14h, dok se poslednjeg dana boravka napušta hotel najkasnije do 10h. Obavezan dress code za vreme obroka u svim hotelima ( zabrana ulaska u kupaćim kostimima, šorcu, formalan način oblačenja. Organizator putovanja ne moze uticati na poziciju sobe i veličinu kreveta. Depozit: U nekim hotelima se prilikom prijave (check-in) ostavlja depozit . Novac se moze ostaviti u gotovini ili garantovati kreditnom karticom. Visina depozita zavisi od kategorizacije hotela i dužine boravka. Prilikom odjave iz hotela (check-out) depozit se vraća. Isti moze biti umanjen za individualne troškove u hotelu, ukoliko ih ima. Organizator putovanja nema uticaja na postojanje i visinu depozita u hotelu.VDV d.o.o. zadržava pravo da, u slučaju izmene cene prevoza, izmene deviznog kursa, nedovoljnog broja prijavljenih putnika i slično, izmeni cenu putovanja za odgovarajudi iznos ili otkaže putovanje najkasnije pet dana pre polaska na putovanje. Putnicima koji poseduju biometrijski pasoš Republike Srbije nije potrebna ulazna viza za zemlje Evropske unije ali je preporučljivo da se o uslovima za ulazak u ove zemlje informišu putem sajta  www.europa.rs. VDV d.o.o. ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti spreče izlazak putnika iz zemlje ili im onemoguće ulazak na teritoriju zemalja Evropske unije, zemalja u tranzitu ili u zemalje van EU, zbog neispravnih dokumenata, učinjenog prekršaja ili nepoštovanja viznih ili carinskih propisa. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svojim putnim ispravama, dokumentima, novcu, vrednim stvarima i prtljagu; VDV d.o.o. ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, krađu ili nestanak iz bilo kog razloga, tokom čitavog trajanja putovanja.  Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 300.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja  po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 30000005247 od 25.01.2018. godine zaključenog sa ugovaračem osiguranja Akcionarsko društvo za osiguranje Milenijum Osiguranje a.d.o.ul. Bulevar Mihajla Pupina 101, Beograd. 

VDV d.o.o. smatra da se putnik u celosti upoznao sa Opštim uslovima putovanja i programom putovanja potpisivanjem prijave (ugovora) za putovanje.Organizator putovanja je VDV d.o.o. Beograd - Vračar, Resavska 11.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije VDV d.o.o. Beograd.

Beograd 26.10.2018. 

VDV doo Beograd - Vračar, Resavska 11

Licenca ОТП 612/2010 od 20.08.2010


Zaštita Vaše privatnosti

Naši klijenti uživaju potpunu zaštitu privatnosti. Informišite se više o tome ...

Newsletter

Provera avio karte

Proverite status Vaše avio karte za nekoliko trenutaka putem našeg servisa.