Novost

Molimo putnike koji nisu kupili karte kod nas da nas ne pozivaju u vezi raznih problema koje imaju sa kupljenim kartama jer smo mi isključivo podrška klijentima koji su kod nas kupili kartu.