Opšti uslovi putovanja Uslovi koriščenja

JeftineAvioKarte.rs – USLOVI KORIŠČENJA

Portal JeftineAvioKarte.rs je internet portal za prodaju avio karata turističke agencije VDV d.o.o. Resavska 11, Beograd, Pib: 100831771, ОТП 612/2010, IATA 95201901. Prilikom pravljenja rezervacija avio karte Ugovor o putovanju sklapate sa Avio Kompanijom, dok je portal JeftineAvioKarte.rs posrednik. Turistička agencija VDV d.o.o. je posrednik u prodaji avio karata, hotelskog smeštaja, pruža turističke usluge koje nude druge turističke agencije i kompanije sa kojima ima ugovor o medjusobnoj saradnji. Uslovi Agencije se odnose na posredničku delatnost JeftineAvioKarte.rs.

Potvrdom završi rezervaciju i označavanjem kvadratića Prihvatam uslove agencije, slažete se sa sledećim uslovima: Avio karta je dokumet ne prenosiv na drugu osobu.Segmenti (kuponi) leta moraju biti iskorišćeni po redosledu navedenom na planu putovanja avio karte.Kod svake avio karte važe posebna pravila avio prevoznika.Poštuju se uslovi tarife prevoznika koja je važila na dan kupovine avio karte.

REZERVACIJA I OPIS NAČINA ISPORUKE AVIO KARTE

Rezervacije pod posredovanjem portala www.JeftineAvioKarte.rs podrazumevaju se rezervacije koje su rezervisane:

online direktno na sajtu

slanjem zahteva putem emaila

pozivajući naš Call centar

Nalog za vršenje rezervacije putem sva tri slučaja obavezuje korisnika. Rezervacije koje se ne vrše putem sajta www.JeftineAvioKarte.rs mogu imati razliku u ceni.Ukoliko vršite rezervaciju avio karata online na www.JeftineAvioKarte.rs na Koraku 2 ­ Isporuka i plaćanje (poslednji korak) odlučujete se kako želite da platite svoje avio karte:

1. Samo rezervacija, plaćanje istoga dana ili maksimalno 24h nakon rezervacije.

Nakon uradjene rezervacije na email dobićete potvrdu rezervacije sa instrukcijama za uplatu. Zatim dodatni email sa tačnim rokom kupovine: gotovina u poslovnici Resavska 11, preko računa banke,na rate čekovima gradjana. Nakon uplate avio karte preko računa Banke (troškovi provizije Banke idu na Vaš račun) elektronska karta će Vam biti poslata na email istoga dana kada je izvršeno plaćanje iste.

Ukoliko uplaćujete elektronsku kartu u gotovini ili čekovima gradjana kod nas u poslovnici, elektronsku kartu ćete dobiti prilikom plaćanja iste.

2. Elektronska avio karta, plaćanje odmah kredit karticama. Elektronska karta će biti izdata i poslata emailom kada se izvrše rezervacija i naplata. Nakon obavljene rezervacije i izbora plaćanja Visa, MasterCard ili American Express karticom bićete preusmereni na sigurnosnu stranicu Banca Intesa gde ćete obaviti plaćanje. Kada je transakcija uspešno završena na mail će vam stići elektronska karta do kraja dana kada je obavljena online kupovina.

3. Plaćanje preko računa firme. Potrebno je popuniti podatke firme kako bismo Vam poslali predračun. Nakon uplate avio karta će Vam biti poslata na email do kraja radnog dana. Plaćanje istoga dana kada je rezervacija uradjena ili maksimalno 24h nakon rezervacija ukoliko to tarifa dozvoljava.

Avio karte se kupuju istoga dana ili maksimalno 24h od uradjene rezevacije, ukoliko tarifa avio kompanije to dozvoljava. Cena je garantovana samo na dan pravljenja rezervacije.

Ukoliko je rezervacija napravljena van radnog vremena našeg call centra a potrebno je izdati kartu istoga dana ili 24h nakon rezervacije (npr u nedelju) jedini način izdavanja takve avio karte je plaćanje kredit karticom. Važno: Van radnog vremene korisničkog centra jedina mogućnost izdavanja avio karata je plaćanjem kredit karticama.

Ukoliko putnik napravi duple rezervacije svojih rezervacija na više portala ili turističkih agencija, ­ avio kompanija, avio kompanije imaju pravo da sve napravljene rezervacije putnika otkažu. Molimo putnike da iz tih razloga prave samo po jednu rezervaciju avio karata.

Ukoliko putnik želi da mu agent portala JeftineAvioKarte.rs napravi rezervaciju avio karata, potrebno je da dostavi email adresu gde bismo mogli da mu posaljemo potvrdu uradjenih rezervacija avio karata, uslove i rok plaćanja istih. Uplatom avio karata putnik potvrdjuje ispravnost istih. Ukoliko naručilac rezervacija avio karata nema email adresu i želi da plati u gotovini, potrebno je da kada dodje u našu poslovnicu prekontroliše izdate avio karte i ukoliko su svi podaci ispravni plati avio kartu. Svojom uplatom potvrdjuje ispravnost podataka na karti. Za sve informacije date usmenim putem ne snosimo odgovornost. Validne su isključivo informacije koje su date pismenim putem. Prilikom uplate avio karata i hotela potvrdjujete validnost podataka u rezervaciji.

Nakon evidentiranja vaše uplate na mail će vam biti poslata elektrosnka karta. Ukoliko karta ne stigne na vaš mail istog dana kada ste izvršili uplatu u obavezi ste do 19:00h da obavestite Trgovca mailom ili pozivom korisničkog centra 011/32-23-111 da niste primili elektronsku kartu. Ukoliko to ne učinite, već sutra može da se desi da avio kompanija otkaže vašu rezervaciju ili promeni cenu, pa je neophodno izvršiti doplatu.

PROVERA REZERVACIJE

Kupac je u obavezi, pre bilo kog načina plaćanja, da proveri rezervaciju karte koja mu je stigla na mail ili putem faxa (imena i prezimena putnika, datum i vreme leta kao i destinaciju itd.) i tek nakon toga izvrši uplatu po instrukcijama koje su dostavljene za uplatu. Ukoliko se primeti bilo koja nepravilnost ili greška kupac je u obavezi da odmah reaguje kako bi se greška odmah ispravila. Ukoliko se greška primeti nakon izdavanja karte sve troškove izmena kupac snosi o sopstvenom trošku. Ukoliko kupac izvrši uplatu bez ikakve napomene o grešci smatra se da je saglasan sa svim podacima u rezervaciji i da su ti podaci tačni, karte sa takvim podacima se šalju korisniku na mail ili fax. Glavni osnov za izdavanje avio karata je upisivanje šifre rezervacije u pozivu na broj prilikom uplate ili u odeljku „svrha rezervacije“. Trgovac ne pravi pitanje da li putnik vrši uplatu kao fizičko lice ili neko vrši uplatu u njegovo ime. Agencija VDV d.o.o. ne može da garantuje da će ispravljanje greške na rezervaciji biti moguće bez dodatnh troškova , čak i ukoliko je putnik blagovremeno obavestio agenciju. Većina prožaoca usluga nakon uradjene rezervacije ne dozvoljava nikakve korekcije. Zakasnelo prijavljivanje grešaka ili nemogućnost njihove korekcije, ni u kom slučaju ne obezbedjuje pravo na odustajanje od ugovora.

OBAVEŠTENJE O PROMENAMA I OTKAZIVANJU REZERVACIJE

Slanje svih obaveštanja o promenama/otkazivanju/rezervaciji i celokupna komunikacija između Trgovca (VDV- JeftineAvioKarte.rs) i Kupca (posetioca sajta) obavlja se isključivo putem emaila koji je Kupac ostavio prlikom rezervacije karte. Trgovac bez pisanog odgovora i obaveštenja od strane Kupca ne preduzima nikakve mere na svoju ruku. Kupac je u obavezi da u najbržem vremenskom roku odgovori na upit Trgovca. Mail za komunikaciju od strane Trgovca je office@jeftineaviokarte.rs.

U slučaju bilo kakvih promena koje ima pružaoc usluge u vezi sa putovanjem korisnika (kašnjenje ili otkazivanje leta) turistička agencija VDV d.o.o. će pokušati da kontaktira korisnika i telefonom ili e­mailom. Turistička agencija VDV d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju odlaganja, kašnjenja ili otkazivanja letova kao i drugih turističkih usluga i proizvoda kompanija tj. pružalaca tih usluga. Pružalac usluge propisuje uslove poslovanja za čije je poštovanje odgovoran korisnik, npr. uslova koje postavlja avio kompanija u vezi sa vremenom za check in, dozvoljenom kilažom prtljaga. Korisnik može da se informiše o ovim uslovima kod pružaoca usluge.

PROVERA REZERVACIJE

Putnik u svakom momentu moze proveriti svoju rezervaciju avio karte online na nasem sajtu na stranici https://classic.checkmytrip.com

PLAĆANJE AVIO KARATA:

PLAĆANJE IZ SRBIJE:

Gotovinom kod nas u Poslovnici Resavska 11

Uplatnicom preko računa

Čekovima gradjana

Platnim karticama online (Visa, MasterCard i American Express)

Gotovinom – prilikom odabira plaćanja avionske karte u gotovini poslaćemo Vam email o roku plaćanja avio karte.

Plaćanje je isključivo u domaćoj valuti ­ dinar.

Uplatnicom preko računa ­ Upustvo za uplatu avio karte:

Uplatilac: Ime i prezime lica koje uplaćuje avio kartu, adresa i grad lica koji uplaćuje avio kartu

Svrha plaćanja: avio karta (upisati šifru rezervacije)

Primalac: VDV doo, Resavska 11, Beograd

Iznos: ukupan iznos Vaše avio karte

Žiro ­ račun: 170 ­ 9657­ 46

Žiro – račun firme – prilikom odabira plaćanja avionske karte preko žiro – računa firme potrebno je dostaviti podatke firme (naziv firme,adresa i PIB)– a mi ćemo Vam poslati profakturu za plaćanje na email. Nakon uplate avio karte na emal poslacemo Vam račun u elektronsku kartu.

Čekovima gradjana ­ 

Platnim karticama online (Visa, MasterCard i American Express) ­ samo za avio kompanije koje prihvataju takvu vrstu plaćanja

Nakon izvršenog plaćanja avio karte poslaćeno Vam na email elektronsku kartu i račun.

PLAĆANJE IZ INOSTRANSTVA

Preko računa ­ instrukcije za plaćanje poslaćemo Vam nakom uradjene rezervacije.

Platnim karticama online (Visa,MasterCard i American Express ) ­ samo za avio kompanije koje prihvataju takvu vrstu plaćanja

Naplatu novca sa vaše kartice vrši avio kompanija i može se dogoditi:

da vaš tip kartice nije primenljiv za avio kompaniju kojom letite

da imate ugovor sa bankom o naplati u EUR (za strane kompanije)

da vam banka skine više ili manje novca zbog oscilacije kursa

Ukoliko želite da plaćate kreditnim karticama predlažemo Vam da nas pozovete pre dolaska kako bismo proverili da li avio kompanija kojom putujete prima kreditne kartice. Service taxa za izdavanje elektronske karte se uvek uplaćuje u gotovini ili preko računa. Portal www.JeftineAvioKarte. zadrzava pravo da smanji/poveća ili ukine taksu za izdavanja elektronske karte. 

ELEKTONSKA KARTA

Elektronska karta je ugovor o prevozu izmedju putnika i prevozica. Elektronska karta je neprenosiva. Ime i prezime putnika nije moguce zameniti. Putnik neće imati pravo na prevoz ukoliko ne pokaže lične isprave validne za putovanje i ukoliko na njegovo ime nije izdata važeća Elektronska karta. Svaka avio karta važi za prevoz godinu dana od datuma početka putovanja ili, ukoliko nijedan deo karte nije iskorišćen, od datuma njenog izdavanja, osim ukoliko drugačije nije navedeno u karti, uslovima prevoza ili propisima prevozioca.

REDOSLED KUPONA AVIO KARTE I NJIHOVA UPOTREBA

Karta koju Putnik kupi važi samo za prevoz koji je naveden na Karti, od mesta polaska, preko svih planiranih mesta zaustavljanja, do konačnog odredišta. Cena avio karte koju je putnik platio zasniva se na odredjenim tarifama i odnosi se na prevoz koji je naveden na Avio Karti. Avio Karta neće biti uzeta u obzir i njena važnost će prestati ukoliko svi Kuponi avio karte ne budu upotrebljeni po redosledu po kojem su dati u Avio Karti.

TARIFE

Tarife se primenjuju za prevoz od aerodroma mesta polaska do aerodroma mesta opredeljenja, osim ako nije drugačije naznačeno. Tarife ne uključuju zemaljski prevoz izmedju aerodroma, kao ni izmedju aerodroma i terminala u gradu. Cena avio karte koju Putnik plaća obračunava se prema Tarifama avio kompanija važećim na dan plaćanja za putovanje po itinereru navedenom na Avio Karti i service takse za izdavanje elektronske karte. Servise takse iznose za Crnu Goru 700 dinara po karti, za Evropu 1200 dinara po karti, a za Ameriku, Kanadu, Aziju i Australiju i ostale kontinente 1500 dinara po karti. Cena avio karte je garantovana samo u trenutku pravljena rezervacije. Avio kompanija ima pravo da u svakom momentu promeni tarifu ili aerodromske takse. Portal www.jeftineaviokarte.rs ne snosi odgovornost za promenu tarifa ili aerodromskih taksi.

KREDITNE KARTICE

Plaćanje kreditnim karticama moguće je kod većine avio kompanija. Avio kompanija postavlja uslove sa kojom karticom je moguće plaćati. Nakon što ste završili plaćanje kreditnom karticom, ona neće biti automatski zadužena. Nakon provere rezervacije od strane agenta, sledi izdavanje avio karte. Nakon rezervacije avio karte proverite svoj email. Ukoliko na kartici nemate dovoljni sredstava, rezervacija neće biti uradjena i o tome ćete biti obavešteni putem emaila. Kredit kartice mogu biti odbijene zbog više razloga. Portal JeftineAvioKarte.rs zadržava pravo da od Vas zatraži dodatne informacije koje bi osigurale validnost i vlasništvo kreditne kartice kojom kupujete.zadržava pravo da ne prihvati transakciju sa određenih kreditnih kartica koje ne ispunjavaju sigurnosne propise ili za koje kupac nije u mogućnosti da dokaže vlasništvo. U tom slučaju ćete po pravljenju rezervacije biti obavešteni da vaša kreditna kartica ne ispunjava uslove i rezervisana suma će biti oslobođena. Za dodatne informacije u vezi sa plaćanjem kreditnom karticom možete pozvati naš call center :011/32-23-111.

ROKOVI U VEZI PLAĆANJA AVIO KARTE

Internet cene avio karata se izdaju istoga dana ili maksimalno 24h od uradjene rezervacije avio karte. Rok izdavanja avio karte zavisi od same tarife avio karte. Ukoliko putnik napravi rezervaciju avio karte posle 18h po tarifi koja mora da se izda istoga dana, portal www.JeftineAvioKarte.rs ne snosi nikakvu odgovornost za otkazivanje iste. 

VALUTA PLAĆANJA AVIO KARTE

Ukoliko je način plaćanja avo karte u gotovini ili preko računa valuta plaćanja je dinar.Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

SEDIŠTA U AVIONU

Portal www.JeftineAvioKarte.rs će na zahtev klijenta rezervisati, ukoliko to avio kompanija dozvoljava sedište u avionu za putnike.  Portal www.JeftineAvioKarte.rs nije u mogućnosti da putniku garantuje da će sedeti na izabranom mestu. Avio kompanija zadržava pravo da promeni raspored mesta čak i nakon ukrcavanja u avion. Ovo može biti neophodno iz operativnih, medicinskih,sigurnosnih ili bezbednosnih razloga.


PRIJAVLJIVANJE I UKRCAVANJE NA LET PUTNIKA

Rokovi za prijavljivanje na let razlikuju se od aerodroma do aerodroma. Potrebno je da se o ovim rokovima Putnik raspita i da ih se pridržava. Avio kompanije imaju pravo da ponište Putnikovu rezervaciju ukoliko se isti ne pridržava rokova za prijavljivanje na let. O rokovima za prijavljivanje na aerodrom Putnik je dužan da se raspita sam. Rokovi za prijavljivanje na čekiranje svih avio kompanija u Beogradu je 2:50h. Na nekim aerodromima je potrebno biti i ranije na aerodromu, pogotovo ukoliko ste prvi put na nekom od aerodroma, te Vam je potrebno više vremena da se čekirate.

Putnik mora biti prisutan u prostoru za ukrcavanje u avion najkasnije do vremena koje mu je avio kompanija saopštila prilikom prijavljivanja za let. Avio kompanija ima pravo da poništi rezervaciju Putnika, ukoliko se isti na vreme ne pojavi na izlazu za ukrcavanje.

PRAVO NEPRIHVATANJA NA PREVOZ

Svaka avio kompanija ima pravo da odbije prevoz svakog putnika ili putničkog prtljaga iz razloga bezbednosti leta ili po svom diskrecionom pravu. U tom slučaju, Putnik neće imati pravo na refundaciju plaćene avio karte. Avio kompanija ima pravo da odbije prijem Prtljaga ukoliko smatra da nije adekvatno i sigurno upakovan u odgovarajuću ambalažu.

PREDATI PRTLJAG

Prilikom predavanja Prtljaga na check – inu koji je tretiran kao predati prtljag na aerodromu, avio kompanija ćeisti primiti i izdati Privezak za kupon za svaki komad predatog prtljaga na aerodromu.

Predati prtljag mora biti obeležen etiketom koja sadrži putnikovo ime i ostale lične podatke.Predati prtljag će, kad god je to moguće, biti prevezen istim avionom kojim putuje putnik, osim ako avio kompanija odluči da, iz sigurnosnih, bezbednosnih ili operativnih razloga isti preveze drugim letom.

Ukoliko putujete jednom avio kompanijom do krajnje destinacije Vaš prtljag će biti čekiran do kraja.

Ukoliko koristite u jednoj avio karti usluge dve različite avio kompanije i ukoliko je dogovoreno izmedju prevozilaca da Vaš prljag bude čekiran do kraja i ukoliko ne pravite stopover duži od 24 časa Vaš prtljag će biti čekiran do kraja. U suprotnom, potrebno je preuzeti i čekirati prtljag ponovo u mestu medjusletanja. Avio kompanija i portal www.JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost za gubitke ili troškove koje Putnik eventualno pretrpi zato što se nije pridržavao odredbi ovog člana. Portal www.JeftineAvioKarte.rs nije duzan da informiše putnika o medjusobnim ugovorima avio kompanija u vezi čekiranja prtljaga.

RED LETENJA , KAŠNJENJE I OTKAZANI LETOVI

Objavljeni red letenja može biti izmenjen u intervalu od datuma objavljivanja do datuma putovanja. Portal www.JeftineAvioKarte.rs ne garantuje objavljeni red letenja avio kompanija. Red letenja je podložan promenama. Postoji mogućnost da dodje do izmene reda letenja nakon što Avio Karta bude izdata. Potrebno je da Putnik ostavi svoje podatke za kontakt validne i dostupne, kako bismo mogli da ga obavestimo o svim izmenama. Ukoliko dodje do kašnjenja ili otkaza leta maksimalno 24h pre datuma putovanja u vreme rada call centra www.JeftineAvioKarte.rs , naš call centar će kontaktirati i obavestiti o eventualnim promenama/otkazima putnika ili naručioca kupljene avio karte. Nakon obavestavanja klijenta o promeni ili otkazu avio karte agenti portala www.JeftineAvioKarte.rs će učiniti sve što je u njihovoj moći da uz saglasnost avio kompanija promenjene letove zamene za letove koji odgovaraju putniku. Ukoliko putniku ni jedan od predlozenih letova ne odgovara portal www.JeftineAvioKarte.rs će postupiti po upustvima avio kompanije. Ukoliko avio kompanija otkaze ili pomeri red letenja na dan puta, par sati pred putovanje, putnik će biti obavešten na aerodromu od strane avio kompanije o redu letenja. Za sva pitanja na aerodromu putnik je dužan da se obrati avio kompaniji koja će ga obavestiti o promeni reda letenja ili otkazu avio karte i nalazenju najbolje opcije za putnika u datom momentu.Ukoliko dodje do štrajka avio kompanije putnik je dužan da kontaktira avio kompaniju kako bi ga avio kompanija prebacila na prvi slobodan let ka željenoj destinaciji. Sve žalbe i naknade štete koje  putnik želi da potražuje zbog kašnjenja, otkaza leta putnik je dužan da se obrati direktno avio kompaniji. 

Avio kompanija zadržava pravo da promeni tip aviona, iznajmi avion druge avio kompanije bez objave razloga. Sve žalbe putnika, a u vezi ovih izmena putnik je u obavezi da uputi  direktno avio kompaniji.

Izjava o zaštiti privatnosti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju

Prilikom obrade transakcija kreditnim i debitnim karticama preko elektronske trgovine, Trgovac preusmerava kupca na stranu banke gde se vrši bezbedan unos podataka o kartici od strane Korisnika.

Na taj način se ostvaruju sledeći ciljevi:

1. Banka razvija nove funkcionalnosti Payment Gateway­a i usklađuje postojeće sa zahtevima Visa, MasterCard­a i American Express omogućavajući Trgovcu da se fokusira na osnovnu delatnost.

Strana na koju se preusmerava kupac prilikom vršenja plaćanja, naziva se Hosted Payment Page (HPP).

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime sajta www.JeftineAvioKarte.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima sajta i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima portala www.JeftineAvioKarte.rs kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni u firmi VDV d.o.o. Resavska 11, Beograd i na sajtu www.JeftineAvioKarte.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici na sajtu www.JeftineAvioKarte.rs, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA KORIŠĆENJEM SAJTA www.JeftineAvioKarte.rs

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije putnika. Informacije o ličnim podataka možemo Vam tražiti u slučajevima:

pri kupovini avionske karte

prilikom online registracije korisničkog naloga na www.JeftineAvioKarte.rs

učestvovanjem u anketama i istraživanjima

uspostavljanjem kontakta preko Web stranice www.JeftineAvioKarte.rs

učestvovanjem u drugim aktivnostima portala www.JeftineAvioKarte.rs

KORIŠĆENJE INFORMACIJA PRIKUPLJENIH PUTEM SAJTA www.JeftineAvioKarte.rs

Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

popunjavanje formi u zahtevima za kartama ili informacijama

obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa

sprovođenje istraživanja i analiza

slanje informacija u marketinške svrhe

obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I DRUGIM ILI OD DRUGIH OSOBA

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena karta ili e­mail adresa prijatelja koja je zabeležena preko opcije “Preporučite prijatelju” ili preko nekih drugih opcija.

PROSLEDJIVANJE LIČNIH INFORMACIJA

VDV d.o.o. ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima. VDV d.o.o. može imati potrebu da prosledi informacije odredjenim trećim licima, kao što su avio kompanijie ili drugi predstavnici koji nastupaju u naše ime. Ova radnja može biti preduzeta u sledećim slučajevima:

izdavanje avionskih karata

procesiranje plaćanja putem kreditnih kartica

slanje marketinških obaveštenja

dostavljanje avionskih karata putem maila

održavanje članskog kluba

izvršavanje korisničkih servisa

sprovodjenje istraživanja, analiza ili drugih upita

slanje regularnih poštanskih ili elektronskih poruka

VDV d.o.o. će eventualno biti prinudjene da proslede lične podatke sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima ili drugačije kako je propisano zakonom. Takodje, zadržavamo pravo da prijavimo istražnim organima aktivnosti za koje smatramo da su nezakonite. Mogućnost ne prihvatanja marketinških aktivnosti Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže akcijske ponude, razne promocije itd. U svakom trenutku imate opciju ne prihvatanja budućih marketinških obaveštenja portala www.JeftineAvioKarte.rs. Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane.

Preko Call Centara putem broja telefona 381 11 32 23 111

OBEZBEDJIVANJE SIGURNOSTI ZA LIČNE PODATKE

Za svaku online kupovinu putem Interneta primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bise sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom.JeftineAvioKarte.rs ne mogu da osiguraju ili garantuju sigurnost bilo kog podatka koji se prosledjuje putemelektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.S obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je odredjen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.

KONVERZIJA

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs koji definiše IATA. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

POVRAĆAJ SREDSTAVA, PROMENE I OTKAZIVANJA LETA

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delmično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja www.JeftineAvioKarte.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, MasterCard, American Express i metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju otkazivanja, promene ili delimičnog otkazivanja odredjene rezervacije, putovanja ili nekog drugog proizvoda ili usluge koju je korisnik izvršio putem sajta, provizija za posredovanje agencije neće biti vraćena.

U slučaju da putnik odluči da sam otkaže let ­ dobrovoljno odustane od putovanja povraćaj novca se vrši po uslovima tarife koju sadrži kupljena karta. Putnik je pre same online kupovine avionske karte upoznat sa uslovima tarife ili su mu isti poslati na email ukoliko je rezervacija pravljena putem emaila ili usmenim putem.

U slučaju više sile i nedobrovoljnog odustajanja od putovanja usled otkaza leta aviokompanije povraćaj novca se vrši po uslovima aviokompanije preko koje putnik leti. Prodajno mesto ww.JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost i finansijsku nadoknadu ukoliko avio kompanija odluči da ne vrati novac putniku.Povraćaj novca za karte placene online se vrši isključivo preko VISA, MasterCard i American Express metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

REFUNDACIJA AVIO KARTE

Potral JeftineAvioKarte.rs će refundirati avio kartu ili neiskorišćeni deo avio karte po važećim tarifskim  pravilima. Prilikom rezervacije avio karte online putnik je u obavezi da pročita i prihvati uslove refundacije avio karte kako bi mogao sam da uradi rezervaciju avio karte. Ukoliko agent portala JeftineAvioKarte.rs usmeno pravi rezervaciju avio karte klijentima pozeljno je da klijent dostavi email adresu kako bismo mogli da Vam pošaljemo ne email rezervaciju avio karte sa svim uslovima iste. Ukoliko naručilac/putnik nema email prilikom plaćanja avio karte u gotovini kod nas u poslovnici potrebno je da pročita i upozna se sa uslovima tarife, te ukoliko su svi podaci ispravnu da uplati avio kartu..

Refundacija aviokarte vrsi se u slučaju da je putnik odustao od putovanja ili je avio kompanija otkazala let.

Refundacija avio karte vrši se isključivo na mestu gde je avio karta kupljena i po uslovima datim za odredjenu tarifu (u zavisnosti od tarife, refundacija može biti puna, uz plaćanje penala ili se ne može izvršiti). U slučaju otkazivanja leta od strane avio kompanije, vrši se puna refundacija avio karte, osim u slučaju više sile kada avio kompanije donose posebne uslove za refundaciju i promenu kupljenih avio karata. Taksu za izdavanje avio karte (service taxa) nije moguće refundirati. U slučaju kada se vrši povraćaj novca, ne vraća se taxa za izdavanje avio karte. Taksa za refundaciju koji će Vam naplatiti JeftineAvioKarte.rs iznosi od 18 eur-a po karti do 36 eur u zavisnosti od plaćene tarife (preko 40.000 rsd refun tax je 36 eura).  U slučaju kada želite da otkažete određenu rezervaciju, neophodno je da nas o tome pismeno obavestite putem e­maila na adresu: office@jeftineaviokarte.rs ili dodjete kod nas u poslovnicu. U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica,delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja JeftineAvioKarte.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Master i American Express  metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj na račun korisnika kartice.

Garancija povraćaja novca

VDV d.o.o. garantuju da će kupcu biti izvršen povraćaj novca u delu ili celosti za otkazan ugovor po uslovima tarife avio kompanije (sa kojim se putnik usaglasio i upoznat je pre sklapanja ugovora) i uslovima poslovanja VDV d.o.o. koja su navedena u ovom dokumentu direktno na platnu karticu, u gotovini, tekući račun ili račun firme (u zavisnosti od kanala na koji je način uplata izvršena trgovcu).

Rok za povraćaj novca

Ukoliko je plaćanje avio karte bilo:

1.u Gotovini – refundacija 48h od upućenog zahteva (ne ulaze neradni dani)

2. Preko računa – refundacija 48h od upućenog zahteva (ne ulaze neradni dani)

3.Kreditnom karticom – Rok za vracanje novca uplacenog preko kredit kartice je do 90 dana.

PRAVO ODBIJANJA REFUNDACIJE

Portal JeftineAvioKarte.rs ima pravo da odbije da isplati refundaciju u slučajevima kada je zahtev za istu podnet nakon isteka važnosti Karte.

KOME SE REFUNDIRA AVIO KARTA

Kupljena avio karta se refundira usključivo uplatiocu avio karte. Refundacija će biti uradjena na isti način na koji je avio karta i plaćena.

Promena kupljene avio karte

Promena datuma putovanja se vrši na mestu gde je avio karta kupljena ili u avio kompaniji čija je karta izdata. Zahtev za promenu datuma kapljene avio karte isključivo može biti: pismenim putem od strane naručioca iste ili dolaskom u našu poslovnicu.

Portal JeftineAvioKarte.rs će promeniti datume na avio karti po važećim tarifskim pravilima. Naknada portala JeftineAvioKarte.rs za izdavanje nove promenjene elektonske avio karte iznosi 15 eura po karti.

Ukoliko putnik želi da otkaže putovanje ili promeni datume na kartama potrebno je da nam se pismeno obrati ili dodje lično u prostorije portala JeftineAvioKarte.rs. a u radno vreme poslovnice. Ukoliko otkazujete ili menjate avio kartu van radnog vremena naše poslovnice, možete kontaktirati direktno avio kompaniju.

Putnik je dužan da plati penale za promenu avio karte po uslovima koje je definisala Avio Kompanija, a koje je putnik dužan da pročita prilikom rezervacije avio karte. Rok za odgovor Trgovca u vezi promene datuma je do 72h.

U slučaju otkazivanja avio karte, refundacija takodje zavisi od uslova avio kompanije. Svi uslovi oko refundiranja ili promene datuma avio karte vidljivi su prilikom pravljenja rezervacije avio karte. U slučaju kada se vrši povraćaj novca, ne vraća se taxa za izdavanje avio karte.

U slučaju kada želite da otkažete određenu rezervaciju, neophodno je da nas o tome pismeno obavestite putem e­maila na adresu: office@jeftineaviokarte.rs ili dodjete kod nas u poslovnicu. Portal JeftineAvioKarte.rs naplaćuje uslugu promene avio karte 18 eura po karti. Usluga izdavanja avio karte koju je putnik platio prilikom kupovine avio karte nije podložna refundaciji.

REKLAMACIJE

Reklamacije kupovine avionske karte i povraćaj sredstava vrše se po uslovima tarife koju sadrži kupljena karta i refundaciji koju odobri avio kompanija. Putnik je pre same online kupovine avionske karte upoznat sa uslovima tarife.

GUBITAK PRTLJAGA

Putnik kome predati prtljag na odlaznom aerodromu nije stigao na krajnju destinaciju prijavljuje gubitak prtljaga na posebno označenom šalteru (LOST LUGGAGE / LOST BAGGAGE / LOST AND FOUND). Putnik koji prijavljuje gubitak prtljaga mora da priloži aviokartu na kojoj se nalaze nalepnice za prtljag koji je predat. Nalepnice na kartu zalepi službenik aviokompanije koji vrši registraciju putnika za let. Ova nalepnica usled rukovanja prtljagom ili vremenskim neprilika može da bude oštećena ili da spadne i da se zagubi što prouzrokuje odlazak prtljaga na pogrešnu stranu. Sortiranje prtljaga se vrši ručno od strane aerodromskih službenika na osnovu nalepnica i uvek postoji mogućnost da ljudskom greškom neki prtljag bude stavljen na "pogrešnu" traku i da ode na neželjenu destinaciju.

Potraga za izgubljenim prtljagom pripada aerodromskim službama. Kretanje prtljaga se elektronski prati. Svaki prtljag koji je predat ima nalepnicu (tag) na kojoj se nalaze oznaka destinacije kao i bar kod preko koga se mogu proveriti podaci o njegovom vlasniku i itinereru. Kada prtljag "zaluta" i pojavi se na nekom drugom aerodromu onda se on evidentira i uz detaljne opise unosi u elektronsku bazu podataka gde ga mogu pronaći oni koji su za to zaduženi na odredišnom aerodromu na kome je njegov nestanak prijavljen. Oštećen prtljag ili eventualna krađa sadržaja prtljaga mora se takođe prijaviti na propisanom obrascu na istom šalteru.

Izgubljen prtljag se u većini slučajeva pronalazi u roku od 24 časa a retko se dešava da se nađe kasnije.

Locirani prtljag se šalje prvim letom do krajnjeg odredišta gde se najčešće isporučuje putniku na njegovu kućnu adresu, hotel ili mesto boravka.

Većina aviokompanija refundira neplanirane troškove kupovine neophodne garderobe ukoliko je putnik ostao bez prtljaga nekoliko dana. Kompanije ovu nadoknadu vrše samo ako je putnik bez prtljaga ostao u destinaciji koja nije njegovo mesto prebivališta. Aviokompanije takođe same određuju visinu refundacije i prihvataju samo razumne troškove.

Izgubljen prtljag se može pratiti preko interneta. Sistrem praćenja izgubljenog prtljaga je poznat kao

"Worldtracer" i uz njegovu pomoć putnici četrdesetak najvećih svetskih aviokompanija mogu sami pronaći svoj izgubljeni kofer. Na sajtu https://www.mylostbag.com potrebno je uneti prezime putnika i referentni broj koji se može naći na prtljažnoj nalepnici zalepljenoj u aviokartu. Portal JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje prtljaga.

VIZE

Putnik je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/od kojih putuje i kroz koje tranzitira. JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost za posledice koje Putnik pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstava.

ODBIJANJE PRAVA ULASKA U ZEMLJU

Službenik pasoške kontrole ima diskreciono pravo da vam odbije ulazak u zemlju ukoliko ne posedujete odgovarajuća dokumenta ili nemate potrebnu vizu.

Medjutim, čak i ako imate vizu i važeći pasoš, može vam biti odbijen ulazak u zemlju na osnovu slobodne procene službenika da se radi o rizičnoj osobi.

Službenici mogu od putnika zatražiti na uvid i druga dokumenta pa i na novac na uvid. Ovo je čest slučaj sa državljanima Srbije koji su pod posebnom pažnjom evropskih imigracionih vlasti zbog velikog broja lažnih azilanata. Osobe koje su deportovane nazad u Srbiju nakon boravka u nekoj drugoj zemlji, pošto im je odbijen zahtev za azilom, imaju mogućnost da se po dolasku na beogradski aerodrom obrate za pomoć Kancelariji za readmisiju.

Od dodatnih dokumenata koja mogu biti zatražena prilikom ulaska u zemlje Evropske Unije su:putno zdravstveno osiguranje za planirani period boravka povratna avionska karta pozivno pismodovoljna novčana sredstva ­ iznos zavisi od države ali se obično kreće od 35 do 50 evra po danu boravka.

CARINSKI PREGLED

Putnik je dužan da, ukoliko se to od njega traži, prisustvuje pregledu sopstvenog Prtljaga od strane carinskih ili drugih državnih organa. Avio kompanije niti Portal JeftineAvioKarte.rs ne snosne odgovornost za gubitak ili štetu koju Putnik pretrpi tokom pomenutog pregleda ili usled nepoštovanja pomenutih pravila.

ODBIJANJE REZERVACIJE

Portal JeftineAvioKarte.rs ima pravo da odbije naloge za rezervaciju kada korisnik krši uslove korišćenja portala JeftineAvioKarte.rs. Portal JeftineAvioKarte.rs ima pravo da otkaze rezervaciju putniku koji je želeo da plati rezervaciju online kredit karticom ukoliko smatra da transakcija može biti osporena.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI PRILIKOM ONLINE KUPOVINE

Prilikom kupovine avionskih karata na sajtu JeftineAvioKarte.rs poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije (state of the art) tehnologije. Sigurnost podataka prilikom online kupovine avionskih karata, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

PRTLJAG:

Sve Avio Kompanije imaju različita pravila u vezi prtljaga koji je dozvoljen na odredjenom letu, kao i o plaćanju viška prtljaga.Putnik je dužan da se o tome blagovremeno informiše i poštuje pravila Avio Kompanija. Sveeventualne dodatne troškove u vezi prtljaga snosi sam putnik. U slučaju gubitna prtljaga putnik je dužan da na aerodromu sletanja napravi zapisnik na šalteru "Lost & Found" . U slučaju oštećenja prtljaga putnik je dužan da se odmah javi na šalteru Avio Kompanije na aerodromu sletanja. Sve troškove kod gubitka ili oštećanja prtljaga, putnik potražuje od Avio Kompanije.

PUTNA DOKUMENTA:

Putnik je dužan da poseduje ispravna putna dokumenta Neispravna putna dokumenta zbog kojih putnik ne može da nastavi putovanje ne mogu proizvesti nikakve štetne posledice za portal JeftineAvioKarte.rs. Putnik je odgovoran za dobijanje vize.

U slučaju da putnik ne dobije vizu, odbijenica Ambasade se ne smatra razlogom za refundaciju uplaćene avio karte. Portal JeftineAvioKarte nije odgovoran u slučaju da policija, carina ili drugi državni organi putniku zabrane ulazak u pojedinu zemlju.

DEVIZNI, CARINSKI I ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan da se pridržava deviznih i carinskih propisa Republike Srbije i drugih država u koje putuje. Putnik je dužan da se informiše o zdravstvenim propisima zemalja i da, ukoliko je potrebno, pribavi neophodna zdravstvena dokumenta (potvrda o vakcinaciji i sl.). U slučaju kršenja deviznih, carinskih ili zdravstvenih propisa, sve troškove prekida putovanja snosi sam putnik. Promena datuma putovanja i otkaz putovanja:

ODGOVORNOST KORISNIKA:

Korisnik portala JeftineAvioKarte.rs garantuje da su svi podaci u rezervaciji ispravni.

Zabranjeno je i kažnjivo korišćenje portala JeftineAvioKarte.rs radi prevare,pravljena nepotrebnih rezervacija itd.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Informаcije i podatke o ponudjenim uslugаmа i proizvodimа daje svaki pružalac usluge pojedinačno na sajtu JeftineAvioKarte.rs. Portal JeftineAvioKerte.rs čini sve što je u moći da proveri informacije koje se objavljuju kako bi izbegla moguće greške i netačnosti. Portal JeftineAvioKarte.rs ne garantuje podesnost, tačnost, potpunost i aktuelnost tаkvih informаcijа.

Portal JeftineAvioKarte.rs nije odgovoran zа nedostupnost usluge ili proizvodа nа dаn rezervаcije ili za ispunjenje ugovorа sа pružaocem te usluge. Ni u kom slučаju, portal JeftineAvioKarte.rs nije odgovoran zа dejstva, greške, propuste, garancije, prekršaje ili odbijanja odredjenog pružaoca usluge ili za povredu, smrt, uništenje imovine ili druge gubitke ili naknade štete, novčane kompenzacije i troškove koji mogu nаstаti zbog povezanosti sa funkcionisanjem i korišćenjem veb sajta i informаcija, proizvoda i usluga koje nudi svaki pružalac usluge i/ili u vezi sa neovlаšćenom intervencijom trećih licа na proizvode ili usluge ili informаcije koje su dostupne na ovom veb sаjtu. Portal JeftineAvioKarte.rs ne snose nikakvu odgovornost i neće nadoknaditi štetu koja je nastala zbog kašnjenja, otkazivanja, prebukiranja, štrajka, više sile ili iz drugog razloga koji nije unjenoj direktnoj kontroli. Osim togа, nema nikakvu obavezu davanja kompenzacije zbog pojave bilo kog dodatnog troška,propusta,kašnjenja,promene rute ili u vezi sa delovanjem bilo kog držаvnog orgаnа.  Servise taksa za izdavanje elektronske karte se ni u kom slučaju ne vraća.

ODGOVORNOST KORISNIKA

Korišćenje veb sаjtа treba da bude isključivo u zakonske svrhe i da se vrši na zakonit način tako da se neograničava ili sprečava njegovo korišćenje od strane trećih lica. Korisnik je dužan da koristi web sajt u skladu sa zakonom, moralnim normama i prisutnim odredbama, i da ne vrši radnje i čini propuste koje bi mogle da izazovu oštećenje ili neispravnost u funkcionisanju sajta, da imaju uticaj ili ugroze pružanje usluga koje pruža www.JeftineAvioKarte.rs Korišćenjem ovog web sajta korisnik garantuje da ima najmanje 18 godina i da ispunjаvа zаkonske uslove zа korišćenje ovog sаjtа. Korisnik je dužаn dа vrši nаdzor i preuzme odgovornost zа svаko korišćenje web stranice od strаne mаloletnih lica koje se obavlja u njegovo ime ili za njegov račun (korisnika). On tаkodje gаrаntuje tаčnost i potpunost svih informаcijа i podаtаkа koji se odnose nа samog korisnikа ili člаnove njegove porodice, na koje se prenosi pravo upotrebe ove veb stranice. Svаkа rezervacija koja se vrši u profitabilne, manipulativne svrhe ili u cilju prevаre ili u slučаju kadа imа zа cilj povećаnje potrаžnje, zаbrаnjuje se. Mogućnost rezervisanja uslugа ili proizvodа putem ovog web sаjtа može se iskoristiti sаmo prilikom vršenja legitimnih rezervаcija i kupovina u ime korisnikа ili vezano za druga lica, u ime i za račun kojih imа prаvo dа deluje. Korisnik se slaže dа zloupotrebа usluga www.JeftineAvioKarte.rs može imati za posledicu blokiranje dotičnog korisnikа dа pristupi uslugama sаjtа.

Ograničenje odgovornosti:

Internet portal www.JeftineAvioKarte.rs neće biti odgovoran ni za kakve neposredne, posredne, kaznene, posledične gubitke ili štete bilo koje vrste koje nastaju zbog korišćenja ovog internet sajta ili bilo kojih informacija koje se nalaze na njemu.

Autorskа prаvа, robne marke

Autorska prava i sva druga zaštićena prava koja se odnose na web sajt pripadaju agenciji VDV d.o.o. Sadržaj web stranice je isključivo vlasništvo VDV ­a osim ako se nedvosmisleno navodi vlasništvo trećeg lica. Trgovačko ime www.JeftineAvioKarte.rs kao i sve robne marke, logotipi i grafički dizajn prikazan na ovoj web stranici su u vlasništvu VDV d.o.o. ili trećih lica.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, prerada, preprodaja, kreiranje derivativnih poslova ili obmаnjivаnje jаvnosti u vezi sa stvarnim pružaocem usluga koje su sadržane na ovom web sajtu. Bilo kаkvа reprodukcijа, reizdavanje, učitavanje, objavljivanje, razmnožavanje ili prenošenje ili bilo koja druga upotreba sadržaja, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom u komercijаlne ili druge svrhe, može se vršiti sаmo uz prethodnu dozvolu agencije VDV d.o.o. ili drugog nosioca autorskih prava.

PRIMENLJIVO ZAKONODAVSTVO

Zakonodavstvo koje se primenjuje u odnosima između korisnika veb sajta i agencije VDV portala  www.JeftineAvioKarte.rs je isključivo srpsko zakonodavstvo sa izuzetkom propisa koji proizlaze iz međunаrodnog privаtnog prаvа. Odgovorni zа rešаvаnje sporovа koji mogu nastati između strаnаkа su sudovi u Beogradu. Izmene i dopune Opštih uslova poslovanja Agencija VDV ima pravo da u bilo koje vreme izmeni i dopuni i/ili obnovi gore navedene uslove poslovanja u vezi sa korišćenjem ove Web stranice www.JeftineAvioKarte.rs, a koji će biti na snazi u sledećem periodu, bez postojanja obaveze da o tome obavesti korisnika. Na web stranici će se primenjivati opšti uslovi poslovanja koji su u tom trenutku na snazi. Nastavljanjem korišćenja web stranice, po izvršenim izmenama i dopunama opštih uslova poslovanja, smatra se da je korisnik prihvatio izvršene izmene i dopune.Pravosnažnost gore navedenih uslova ne može biti ograničena mogućim suprotnim uslovima poslovanja koje ima korisnik. Izmene i dopune ovih uslova su pravosnažne samo u slučaju kada su dogovorene sa jednim pravnim zastupnikom agencije VDV – a.. Izmene i dopune ovih uslova kao i dopunski ugovori trebaju biti sastavljeni u pisanoj formi. Slanje spisa faksom ili putem e­maila ima istu važnost u odnosima izmedju stranaka kao i pisani dokument.

POREZI

Pdv se ne plaća na medjunarodne avo karte.

JeftineAvioKarte.rs i njen pravni entitet neće preuzeti nikakvu finansijsku odgovornost u slučaju bankrota avio kompanije.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Veliku pažnju posvetili smo zaštiti Vaših ličnih podataka, tj. privatnosti i bezbednosti transakcija.

Vaše ime i prezime, e­mail, broj telefona i faksa, kućna adresa, kao i broj kreditne kartice, neophodni su podaci u procesu obavljanja rezervacije.

Kad rezervišete ili kupite avio karte preko našeg sajta, e­maila ili telefonom, podaci se registruju, memorišu i čuvaju u našem sistemu. Ti podaci se isključivo koriste zbog olakšanja postupka rezervacije, zbog administracije i za analitiku u okviru naše agencije. Vaši podaci, ni u kom slučaju neće biti nekom drugom, osim agencijama i kompanijama sa kojima sarađujemo, a koje ste Vi izabrali ili su vezane za Vaše transakcije. Vaši podaci će biti iskorišćeni i za prilagođavanje naših ponuda i usluga Vašim interesovanjima. Bićemo slobodni da Vam dostavimo ponude i druge informacije koje bi mogle da Vas interesuju. Ukoliko ne želite da primate ponude i uvide u naše usluge možete nas obavestiti. Iako su Vaši podaci kod nas sigurni, zbog raznih nezakonitih softvera koji se svakodnevno pojavljuju,nemoguće je da Vam garantujemo apsolutnu bezbednost prilikom prenosa podataka preko interneta, za koje je odgovoran isključivo korisnik.

Online rezervacija smeštaja

Na našoj internet  stranici www.JeftineAvioKarte.rs  obezbedili smo mesto za naše poslovne partnere, koji nude usluge smeštaja. 

 Prilikom pravljenja rezervacija za smeštaj direktno na sajtu www.JeftineAvioKarte.rs   Ugovor o putovanju sklapate direktno  sa pružaocima usluga. Budući da Ugovor sklapate sa pružaocem usluga, moraju se poštovati njihovi uslovi. 

Bukiranje smeštaja na našem sajtu je između vas i pružaoca usluga, www.JeftineAvioKarte.rs  ne posreduje u ovoj transakciji i samim tim ne snose nikakvu odgovornost  u bilo kom slučaju, već posluju  kao informacioni servis izmedju Vas i pružaoca usluga. 

Veoma je važno da proverite uslove rezervacije pružaoca usluge, kao i opis smeštaja pre rezervacije. Preporučujemo Vam da obratite pažnju na sledeće:

- Kategorizacija:  Imajte na umu da se pravila i kriterijumi  razlikuju  između hotela u različitim državama, pa čak i u istoj državi. Rezličite države imaju različite propise: hotel od 3 zvezdice u jednoj državi ne mora biti isti kao i hotel od 3 zvezdice u drugoj državi.

- Prijavljivanje/odjavljivanje iz hotela:  Obično se gosti prijavljuju u hotel oko 15h, a odjavljuju oko 11h po lokalnom vremenu.  Ali to nije pravilo za sve hotele.

- Tip sobe: Slike i opisi sobe ne moraju uvek prikazivati tačnan raspored kreveta u sobi. 

- Doručak: Doručak nije uključen ukoliko drugačije nije naznačeno.

- Lokale takse: neki hoteli mogu na licu mesta tražiti doplatu lokalnih taksi. 

Ako vaša narudžbina sadrži hotelski smeštaj, uslovi za otkaz i promenu vaše rezervacije biće dostupni prilikom same rezervacije

Opšte odredbe:

Internet portal www.JeftineAvioKarte.rs zadržava pravo da promeni bilo koje informacije ili materijal koji su  dostupni na ovom internet sajt u bilo kom trenutku bez objašnjenja. www.JeftineAvioKarte.rs može da izmeni i ove Odredbe i uslove zu bilo kom trenutku, bez prethodnih obaveštenja, a takve izmene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na internet sajtu i smatra se da ste ih prihvatili ako nastavite da koristite internet sajt.