Opšti uslovi putovanja Uslovi koriščenja

OPŠTE INFORMACIJE -  Uslovi koriščenja

OPŠTE INFORMACIJE

1. U ovim uslovima odredjuju se uslovi korišćenja rezervacionog sistema za usluge trećih lica koje se nude na sajtu www.JeftineAvioKarte.rs , preko email i  preko korisničkog centra uključujući rezervaciju i kupovinu avio karata, putnog osiguranja, hotelskog smeštaja, čarter letova, voznih karata i drugih usluga koje se nude preko rezervacionog sistema.

Rezervacionim sistemom upravlja VDV d.o.o. Resavska 11, Beograd, Srbija, Pib: 100831771, MB: 17354221 IATA 95201901. Korišćenje rezervacionog sistema i usluga korisničkog centra (dostupnog na brojevima telefona navedenim na sajtu www.Jeftineaviokarte.rs) podrzumeva prihvatanje svih navedenih odredbi ovih uslova. Njihovo prihvatanje je potvrda o nameri i stvara obligacioni odnos izmedju Korisnika i VDV d.o.o. kao Pružaoca usluge. 

AVIO KARTE

Prilikom pravljenja rezervacija avio karte Ugovor o putovanju sklapate sa Avio Kompanijom, dok je portal JeftineAvioKarte.rs posrednik. VDV d.o.o. je posrednik u prodaji avio karata, hotelskog smeštaja, pruža turističke usluge koje nude druge turističke agencije i kompanije sa kojima ima ugovor o medjusobnoj saradnji. Uslovi Agencije se odnose na posredničku delatnost JeftineAvioKarte.rs. Prema Uredbi EU 261/2004 avio-kompanija je isključivo odgovorna za pružanje vaših putničkih prava i direktnu pomoć čak i ako ste rezervisali let putem putničke agencije.

2. Svaki Korisnik slaže se sa ovim Uslovima čim preduzme bilo koju aktivnost s namerom korišćenja Rezervacionog sistema.

3. Rezervisanje i kupovina konkretnih proizvoda dostupnih u Rezervacionom sistemu  su pojedinačne transakcije koje svaki put preduzima Korisnik i podležu opštim uslovima koje određuje svaka treća strana. Kupovina svakog proizvoda podleže posebno definisanim uslovima, za svaku uslugu dostupnu preko Rezevacionog sistema.

4. Upoznavanje sa tarifnim uslovima prevoznika, dobijanje informacija od nekog konkretnog avio prevoznika ili subjekta koji pruža usluge korisniku, takodje i pružanje usluga obuhvaćenih ovim odredbama može zahtevati komunikaciju na engleskom jeziku.


DEFINICIJE


Rezervacioni sistem -  program u kojem se obavljaju transakcije dostupne preko web sajta www.jeftineaviokarte.rs, preko emaila i preko Korisničkog centra, a koji Korisniku omogućava:

 • da pretražuje letove izmedju dva grada u zemlji i u inostranstvu, uporedi cene avio karata i kupi avionske karte

          -  da pretraži cene i kupi putno osoguranje

    - da pretraži i rezerviše hotelski smeštaj u bilo kom gradu i u bilo kom vremenskom   periodu

Korisnik – bilo koje fizičko ili pravno lice ili organizaciona jedinica bez statusa pravnog lica, a koji po zakonu ima pravni subjektivitet i koji koristi Rezervacioni sistem, email  ili Korisnički centar.

Platilac – bilo koje fizičko ili pravno lice ili organizaciona jedinica bez statusa pravnog lica, a koji po zakonu ima pravni subjektivitet i koji koristi Sistem rezervacija ili korisnički centar i vrši plaćanje ili je obavezan da vrši takvo plaćanje.

Korisnički centar – jedinica zadužena za kontakte sa Korisnikom usluga web sajta www.jeftineaviokarte.rs, pod uslovima i u delokrugu odredjenim u ovim Uslovima.

Dobavljač – pružalac usluga koje se Korisniku nude preko web sajta www.jeftineaviokarte.rs

Pružalac usluga – subjekat koji Korisniku pruža usluge bliže odredjene ovim Uslovima preko www.jeftineaviokarte.rs, Rezevacionog sistema ili direktno, a u zavisnosti od vrste usluga.

Avio prevoznik – subjekat sa važećom dozvolom koja mu dozvoljava poslovnu aktivnost avionskog prevoza i usluga u skviru koji je bliže odredjen u ovim Uslovima.

Avio karta – dokument koji se izdaje pomoću Rezevacionog sistema, emaila ili Korisničkog centra a koji omogućava korišćenje usluge avionskog prevoza. Avio karta je dokument ne prenosiv na drugu osobu. Segmenti (kuponi) leta moraju biti iskorišćeni po redosledu navedenom na planu putovanja avio karte. Kod svake avio karte važe posebna pravila avio prevoznika. Poštuju se uslovi tarife prevoznika koja je važila na dan kupovine avio karte.

Uslovi tarife – uslovi rezervacije koji važe za korišćenje konkretne avionske karte, uključujući između ostalog i uslove promene/povraćaja avionske karte, veličinu prtljaga itd.

Elektoronska adresa/email – aktivna i ispravna adresa elektronske pošte koju je naveo Korisnik.

Low cost avio prevoznici – odredjeni avio prevoznici koji podležu posebno definisanim pravilima

Servisna taksa – naknada koja se ne može refundirati a koju uzima www.jeftineaviokarte.rs ili Pružalac usluge kao deo usluga koje nudi Korisniku, u zavisnosti od vrste i prirode pruženih usluga, u domenu odredjenom ovim Uslovima. Servisnu taxu nije moguće refundirati ni u kom slučaju.


REZERVACIJA, PLAĆANJE I OPIS NAČINA ISPORUKE AVIO KARTE

1. Rezervacije pod posredovanjem portala www.JeftineAvioKarte.rs podrazumevaju se rezervacije koje su rezervisane:

– online direktno na sajtu www.JeftineAvioKarte.rs

– slanjem zahteva putem emaila 

– pozivajući naš Korisnički centar

Nalog za vršenje rezervacije putem sva tri slučaja obavezuje korisnika. Rezervacije koje se ne vrše putem sajta www.JeftineAvioKarte.rs mogu imati razliku u ceni. Ukoliko vršite rezervaciju avio karata online na www.JeftineAvioKarte.rs na Koraku 2 ­ Opcije plaćanja odlučujete se kako želite da platite svoje avio karte:

1. Plaćanje u agenciji ili preko računa 

Nakon uradjene rezervacije na email dobićete potvrdu rezervacije sa instrukcijama za uplatu. Zatim dodatni email sa tačnim rokom kupovine: gotovina u poslovnici Resavska 11, preko računa banke,na rate čekovima gradjana. Nakon što novac od uplate avio karte preko računa Banke/pošte (troškovi provizije Banke/pošte idu na račun uplatioca) legne na naš žiro račun elektronska karta će Vam biti poslata na email istoga dana kada je izvršeno plaćanje iste. Ukoliko je plaćanje preko firme potrebno je da nam pošaljete podatke firme (naziv firme, adresa, PIB i MB) kako bismo Vam izdali račun na firmu. Ukoliko uplaćujete elektronsku kartu u gotovini ili čekovima gradjana kod nas u poslovnici, elektronsku kartu ćete dobiti prilikom plaćanja iste.

2. Kreditna/debitna kartica

Elektronska karta će biti izdata i poslata emailom kada se izvrše rezervacija i naplata. Nakon obavljene rezervacije i izbora plaćanja Visa, MasterCard ili American Express karticom bićete preusmereni na sigurnosnu stranicu Banca Intesa gde ćete obaviti plaćanje. Kada je transakcija uspešno završena na mail će vam stići elektronska karta do kraja dana kada je obavljena online kupovina. U slučaju da usluge podrazumevaju rezervisanje i plaćanje avionskih karata, platna kartica se tereti u dve transakcije: neto iznos za avionsku kartu i aerodromske takse naplaćuje avio prevoznik, dok iznos servisne naknade naplaćuje Pružalac usluge. Naplata dospelog iznosa može biti obavljena i u jednoj transakciji.

Napomena kod plaćanja platnom karticom:

Ukoliko je kreditna/debitna kartica korišćena za plaćanje u ime nekoga drugog, postoji mogućnost da Vam avio kompanija na aerodromu zatraži na uvid karticu kojom je avio karta plaćena. Ukoliko niste platili svojom platnom karticom potrebno je da ponesete  fotokopiju prednje i zadnje strane kreditne ili debitne kartice i  fotokopiju pasoša vlasnika kartice. Ukoliko niste svojom paltnom karticom platili avio kartu a nemate gore navedene kopije postoji mogućnost da Vas avio kompanija ne primi na let.

Avio karte se kupuju istoga dana ili maksimalno 24h od uradjene rezevacije, ukoliko tarifa avio kompanije to dozvoljava. Cena avio karte je garantovana samo na dan pravljenja rezervacije.U izuzetnim slučаjevimа, može se desiti da cena avionske karte koja se daje na JeftineAviokarte.rs ne važi prilikom potvrde rezervacije. Portal JeftineAvioKarte.rs se obavezuje samo za cenu koja se navodi na poslatoj elektronskoj karti.

Ukoliko je rezervacija napravljena van radnog vremena našeg call centra a potrebno je izdati kartu istoga dana ili 24h nakon rezervacije (npr u nedelju) jedini način izdavanja takve avio karte je plaćanje platnom karticom. Važno: Van radnog vremene korisničkog centra jedina mogućnost izdavanja avio karata je plaćanjem platnim karticama.

Ukoliko putnik napravi duple rezervacije svojih rezervacija na više portala ili turističkih agencija, ­ avio kompanija, avio kompanije imaju pravo da sve napravljene rezervacije putnika otkažu. Molimo putnike da iz tih razloga prave samo po jednu rezervaciju avio karata.

Ukoliko putnik želi da mu agent portala JeftineAvioKarte.rs napravi rezervaciju avio karata, potrebno je da dostavi email adresu gde bismo mogli da mu posaljemo potvrdu uradjenih rezervacija avio karata, uslove i rok plaćanja istih. Uplatom avio karata putnik potvrdjuje ispravnost istih. Ukoliko naručilac rezervacija avio karata nema email adresu i želi da plati u gotovini, potrebno je da kada dodje u našu poslovnicu prekontroliše izdate avio karte i ukoliko su svi podaci ispravni plati avio kartu. Svojom uplatom potvrdjuje ispravnost podataka na karti. Za sve informacije date usmenim putem ne snosimo odgovornost. Validne su isključivo informacije koje su date pismenim putem. Prilikom uplate avio karata i hotela potvrdjujete validnost podataka u rezervaciji.

Nakon evidentiranja vaše uplate na mail će Vam biti poslata elektrosnka karta. Ukoliko karta ne stigne na vaš mail istog dana kada ste izvršili uplatu u obavezi ste do 17:00h da obavestite JeftineAvioKarte.rs mailom ili pozivom korisničkog centra 011/32-23-111 da niste primili elektronsku kartu. Ukoliko to ne učinite, već sutra može da se desi da avio kompanija otkaže vašu rezervaciju ili promeni cenu, pa je neophodno izvršiti doplatu. JeftineAvioKarte.rs ne snose odgovornost za avio karte i putna dokumenta koja se izgube po njihovom slanju poštom.

PLAĆANJE AVIO KARTE:

Redovne avio kompanije:

Plaćanje iz Srbije:

 1. Gotovinom kod nas u poslovnici Resavska 11, Beograd

 2. Uplatnicom preko računa Banke/pošte

 3. Čekovima gradjana - do 6 rata čekovima

 4. Platnim karticama online (Visa i  MasterCard) samo za avio kompanije koje prihvataju takvu vrstu plaćanja


Uputstvo za uplatu avio karte preko Banke/pošte ili preko računa firme:

Uplatilac: Ime i prezime lica koje uplaćuje avio kartu, adresa i grad lica koji uplaćuje avio kartu

Svrha plaćanja: avio karta (upisati obavezno šifru rezervacije)

Primalac: VDV doo, Resavska 11, Beograd

Iznos: ukupan iznos Vaše avio karte

Žiro ­ račun: 170-0000000­9657- 46

Plaćanje iz inostranstva:

 1. Devizno plaćanje preko računa Banke - ­ instrukcije za plaćanje poslaćemo Vam nakon uradjene rezervacije.

 2. Platnim karticama online (Visa i MasterCard) ­ samo za avio kompanije koje prihvataju takvu vrstu plaćanja


Plaćanje low cost avio karte

Plaćanje za avionske karte low cost avio prevoznike prilikom kupovine preko interneta vrši se korišćenjem platne kartice Visa i Master card  platnom karticom.

Plaćanje za avionske karte low cost avio prevoznike prilikom kupovine u našoj poslovnici ili preko računa je u gotovini ili preko računa firme, Banke/Pošte.

Naplatu novca sa vaše kartice vrši avio kompanija i može se dogoditi:

• da vaš tip kartice nije primenljiv za avio kompaniju kojom letite

• da imate ugovor sa bankom o naplati u EUR (za strane kompanije)

• da vam banka skine više ili manje novca zbog oscilacije kursa

Ukoliko želite da plaćate platnim karticama kod nas u poslovnici, predlažemo Vam da nas pozovete pre dolaska kako bismo proverili da li avio kompanija kojom putujete prima platne kartice. Service taxa za izdavanje elektronske karte se uvek uplaćuje u gotovini ili preko računa. Portal www.JeftineAvioKarte. zadržava pravo da smanji/poveća ili ukine taksu za izdavanja elektronske karte. 


PROVERA REZERVACIJE

Kupac je u obavezi, pre bilo kog načina plaćanja, da proveri rezervaciju karte koja mu je stigla na Email adresu koju je naveo: imena i prezimena putnika, datum i vreme leta kao i destinaciju itd. i tek nakon toga izvrši uplatu po instrukcijama koje su dostavljene za uplatu.Ukoliko je plaćanje platnom karticom direktno na sajtu  Ukoliko se primeti bilo koja nepravilnost ili greška kupac je u obavezi da odmah reaguje kako bi se greška odmah ispravila. Ukoliko se greška primeti nakon izdavanja karte sve troškove izmena kupac snosi o sopstvenom trošku. Ukoliko kupac izvrši uplatu bez ikakve napomene o grešci smatra se da je saglasan sa svim podacima u rezervaciji i da su ti podaci tačni, karte sa takvim podacima se šalju korisniku na Email. Glavni osnov za izdavanje avio karata je upisivanje šifre rezervacije u pozivu na broj prilikom uplate. Trgovac ne pravi pitanje da li putnik vrši uplatu kao fizičko lice ili neko vrši uplatu u njegovo ime. Agencija VDV d.o.o. ne može da garantuje da će ispravljanje greške na rezervaciji biti moguće bez dodatnh troškova , čak i ukoliko je putnik blagovremeno obavestio agenciju. Većina prožaoca usluga nakon uradjene rezervacije ne dozvoljava nikakve korekcije. Zakasnelo prijavljivanje grešaka ili nemogućnost njihove korekcije, ni u kom slučaju ne obezbedjuje pravo na odustajanje od ugovora.

KUPOVINA AVIONSKE KARTE:

1. Pre kupovine avio karte Korisnik je obavezan da pročita i prihvati ove Uslove, kao i da pročita uslove i ograničenja rezervacije i uslove i ograničenja tarife za avionsku kartu koju je odabrao Korisnik, a koji su dostupni u Rezervacionom sistemu. Pružalac usluge naplatiće Korisniku nepovratnu servisnu naknadu za sve radnje u vezi sa izdavanjem karte, u iznosu odredjenom tokom procesa rezervacije.

2. Dodatne usluge koje je naveo Korisnik a koje treba da budu pružene u sklopu rezervacije (npr. posebni obrok, kartice za programe lojalnosti, let sa životinjom, prtljag prekomerne težine, posebni ručni prtljag, nepraćeno dete, dodatna briga o putniku, pomagalo za osobe sa poteškoćama u kretanju itd) naručuju se preko email office@jeftineaviokarte.rs kako bi naši agenti proverili da li  su dostupni.

3. Pružalac usluge zadržava pravo da odbije izdavanje karte ako tarifa koju je odabrao Korisnik nije u saglasnosti s njenom namenom prema prodajnim uslovima konkretne ponude ili ako postoje druga opravdana ograničenja u sporazumima sa avio prevoznicima, a koja nisu pod kontrolom pružaoca usluga.

4. Portal JeftineAvioKarte.rs Korisniku izdaje avionsku kartu u elektronskoj formi.

5. Portal JeftineAvioKarte.rs pružaoci usluga informišu o cenama putničkih proizvoda i usluga. Za promene cena Portal JeftineAvioKarte.rs ne snosi nikakvu odgovornost. Ukoliko pružaoci usluga nametnu dodatne troškove u slučaju otkazivanja putovanja ili drugih usluga Portal JeftineAvioKarte.rs nije odgovorna. Troškove snosi isključivo Korisnik.

6.Cena važi u trenutku rezervacije. Ukoliko pravite rezervacije, a karte kupujete kasnije može se promeniti kurs, aerodromska taksa ili tarifa prevoza. Nakon urađene rezervacije na email poslaćemo Vam tačan rok do kada je potrebno da se izvrši plaćanje. Imajte na umu da je kupovina internet avio karata istoga dana kada je uradjena rezervacija.

Promene imena i/ili prezimena putnika. Imajte na umu da ako se detalji na karti ne podudaraju s vašim identifikacionim dokumentom, avio kompanija može odbiti ukrcavanje. Takođe, kako biste bili sigurni da ste pravilno uneli sve lične podatke putnika tokom procesa online rezervacije, preporučujemo da proverite politiku avio kompanije u vezi s tim. Imajte na umu da promene imena i/ili prezimena obično nisu dozvoljene od strane avio kompanija, ali ćete morati otkazati vašu rezervaciju i napraviti novu ako se to desi.

Kombinacije jednosmernih letova kao povratni letovi

U nekim slučajevima, kako bismo pružili posebne povratne tarife, kombinujemo dva jednosmerna leta na različitim avio kompanijama ili istoj avio kompaniji. To znači da ćete imati dve odvojene rezervacije (jednu za odlazni let i jednu za povratni let), a svaka rezervacija će imati svoja pravila tarifa. Ako treba da otkažete jedan od letova, moguće je zadržati drugi. Sve otkazivanja, promene rasporeda ili druge modifikacije na jednom od letova neće uticati na drugi let, i pravila tarifa drugog leta i dalje će važiti. Na primer, ako otkažete jedan od letova, druga avio kompanija nije obavezna da vam refundira drugi deo putovanja i ponudi promenu itinerera. Mogući su troškovi za bilo kakve promene na drugom letu ako je to potrebno.

ODBIJANJE REZERVACIJE

Portal JeftineAvioKarte.rs ima pravo da odbije naloge za rezervaciju kada korisnik krši uslove korišćenja portala JeftineAvioKarte.rs. Portal JeftineAvioKarte.rs ima pravo da otkaze rezervaciju putniku koji je želeo da plati rezervaciju online platnom karticom ukoliko smatra da transakcija može biti osporena.

OBAVEŠTENJE O PROMENAMA I OTKAZIVANJU REZERVACIJE

Slanje svih obaveštanja o promenama/otkazivanju/rezervaciji i celokupna komunikacija izmedju www.JeftineAvioKarte.rs i Korisnika obavlja se isključivo putem emaila ili vibera koji je Korisnik ostavio prlikom rezervacije avio karte. Portal JeftineAvioKarte.rs bez pisanog odgovora i obaveštenja od strane Kupca ne preduzima nikakve mere na svoju ruku. Korisnik je u obavezi da u najbržem vremenskom roku odgovori na upit JeftineAvioKarte.rs. Email za komunikaciju od strane portal JeftineAvioKarte.rs  je office@jeftineaviokarte.rs.

U slučaju bilo kakvih promena koje ima pružalac usluge u vezi sa putovanjem korisnika (kašnjenje ili otkazivanje leta) portal www.JeftineAvioKarte.rs će pokušati da kontaktira korisnika e­mailom, putem viber poruke ili telefonskim putem. JeftineAvioKarte.rs. ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju odlaganja, kašnjenja ili otkazivanja letova kao i drugih turističkih usluga i proizvoda kompanija tj. pružalaca tih usluga. Pružalac usluge propisuje uslove poslovanja za čije je poštovanje odgovoran korisnik, npr. uslova koje postavlja avio kompanija u vezi sa vremenom za check in, dozvoljenom kilažom prtljaga. Korisnik može da se informiše o ovim uslovima kod pružaoca usluge.

Korisnik će svaku reklamaciju usled otkazivanja leta ili promena na letu, uključujući pomeranje leta avio prevoznika uputiti direktno avio prevozniku. Odgovornost avio prevoznika propisana je odredbama Varšavske konvencije i Montrealske konvencije. JeftineAvioKarte.rs se neće smatrati odgovornim za promene i otkazivanja Korisnikove rezervacije od strane avio prevoznika.

RED LETENJA , KAŠNJENJE I OTKAZANI LETOVI

Objavljeni red letenja može biti izmenjen u intervalu od datuma objavljivanja do datuma putovanja. Portal www.JeftineAvioKarte.rs ne garantuje objavljeni red letenja avio kompanija. Red letenja je podložan promenama. Postoji mogućnost da dodje do izmene reda letenja nakon što Avio Karta bude izdata. Potrebno je da Putnik ostavi svoje podatke za kontakt validne i dostupne, kako bismo mogli da ga obavestimo o svim izmenama. Ukoliko dodje do kašnjenja ili otkaza leta maksimalno 24h pre datuma putovanja u vreme rada call centra www.JeftineAvioKarte.rs , naš call centar će kontaktirati i obavestiti o eventualnim promenama/otkazima putnika ili naručioca kupljene avio karte. Nakon obavestavanja klijenta o promeni ili otkazu avio karte agenti portala www.JeftineAvioKarte.rs će učiniti sve što je u njihovoj moći da uz saglasnost avio kompanija promenjene letove zamene za letove koji odgovaraju putniku. Ukoliko putniku ni jedan od predlozenih letova ne odgovara portal www.JeftineAvioKarte.rs će postupiti po upustvima avio kompanije. Ukoliko avio kompanija otkaze ili pomeri red letenja na dan puta, par sati pred putovanje, putnik će biti obavešten na aerodromu od strane avio kompanije o redu letenja. Za sva pitanja na aerodromu putnik je dužan da se obrati avio kompaniji koja će ga obavestiti o promeni reda letenja ili otkazu avio karte i nalazenju najbolje opcije za putnika u datom momentu.Ukoliko dodje do štrajka avio kompanije putnik je dužan da kontaktira avio kompaniju kako bi ga avio kompanija prebacila na prvi slobodan let ka željenoj destinaciji. Sve žalbe i naknade štete koje  putnik želi da potražuje zbog kašnjenja, otkaza leta putnik je dužan da se obrati direktno avio kompaniji. 

U slučaju otkаzivаnjа letа na jednom delu rezervacije zbog spoljnih fаktorа (štrаjkovi, vremenski uslovi i sl.) JeftineAvioKarte.rs ne garantuje da će biti u mogućnosti da promeni rezervaciju drugog dela avio karte bez naknade. Ukoliko putnik želi da u potpunosti otkaže/promeni rezervaciju, biće poštovani uslovi poslovanja i ograničenja koje propisuje avio kompanija

Avio kompanija zadržava pravo da promeni tip aviona, iznajmi avion druge avio kompanije bez objave razloga. Sve žalbe putnika, a u vezi ovih izmena putnik je u obavezi da uputi  direktno avio kompaniji.

ELEKTRONSKA KARTA

Elektronska karta je ugovor o prevozu izmedju putnika i prevozica. Elektronska karta je neprenosiva. Ime i prezime putnika nije moguće zameniti. Putnik neće imati pravo na prevoz ukoliko ne pokaže lične isprave validne za putovanje i ukoliko na njegovo ime nije izdata važeća Elektronska karta. Ukoliko je avio karta plaćena platnom karticom avio kompanija ima pravo da traži putniku da pokaže na check inu platnu karticu kojom je plaćena avio karta - ukoliko se desi da putnik nema kod sebe platnu karticu kojom je plaćena avio karta može se desiti da ne bude primljem na let. Svaka avio karta važi za prevoz godinu dana od datuma početka putovanja ili, ukoliko nijedan deo karte nije iskorišćen, od datuma njenog izdavanja, osim ukoliko drugačije nije navedeno u karti, uslovima prevoza ili propisima prevozioca. 

REDOSLED KUPONA AVIO KARTE I NJIHOVA UPOTREBA

Avio karta koju Putnik kupi važi samo za prevoz koji je naveden na karti, od mesta polaska, preko svih planiranih mesta zaustavljanja, do konačnog odredišta. Cena avio karte koju je putnik platio zasniva se na odredjenim tarifama i odnosi se na prevoz koji je naveden na Avio Karti. Avio Karta neće biti uzeta u obzir i njena važnost će prestati ukoliko svi Kuponi avio karte ne budu upotrebljeni po redosledu po kojem su dati u Avio Karti.

TARIFE

Tarife se primenjuju za prevoz od aerodroma mesta polaska do aerodroma mesta opredeljenja, osim ako nije drugačije naznačeno. Tarife ne uključuju zemaljski prevoz izmedju aerodroma, kao ni izmedju aerodroma i terminala u gradu. Cena avio karte koju Putnik plaća obračunava se prema Tarifama avio kompanija važećim na dan plaćanja za putovanje po itinereru navedenom na avio karti i service takse za izdavanje elektronske karte. Servise takse za online kupovinu avio karata iznose za Crnu Goru  od 1000 dinara po karti, za Evropu od 1200 dinara po karti, a za Ameriku, Kanadu, Aziju i Australiju i ostale kontinente od 1500 dinara po karti. Portal JeftineAvioKarte.rs može bez prethodne najave ukinuti/smanjiti/povećati service taksu za kupovinu avio karata. Cena avio karte je garantovana samo u trenutku pravljena rezervacije. Avio kompanija ima pravo da u svakom momentu promeni tarifu ili aerodromske takse. Portal www.jeftineaviokarte.rs ne snosi odgovornost za promenu tarifa ili aerodromskih taksi.

PLATNE KARTICE

Plaćanje platnim karticama moguće je kod većine avio kompanija. Avio kompanija postavlja uslove sa kojom karticom je moguće plaćati. Nakon što ste završili plaćanje platnom karticom, ona neće biti automatski zadužena. Nakon provere rezervacije od strane agenta, sledi izdavanje avio karte. Nakon rezervacije avio karte proverite svoj email. Ukoliko na kartici nemate dovoljni sredstava, rezervacija neće biti uradjena i o tome ćete biti obavešteni putem emaila. Platne kartice mogu biti odbijene zbog više razloga. Portal JeftineAvioKarte.rs zadržava pravo da od Vas zatraži dodatne informacije koje bi osigurale validnost i vlasništvo platne kartice kojom kupujete.zadržava pravo da ne prihvati transakciju sa određenih platnih kartica koje ne ispunjavaju sigurnosne propise ili za koje kupac nije u mogućnosti da dokaže vlasništvo. U tom slučaju ćete po pravljenju rezervacije biti obavešteni da vaša platna kartica ne ispunjava uslove i rezervisana suma će biti oslobođena. Za dodatne informacije u vezi sa plaćanjem platnom karticom možete pozvati naš call center :011/32-23-111.

ROKOVI U VEZI PLAĆANJA AVIO KARTE

Internet cene avio karata se izdaju istoga dana ili maksimalno 24h od uradjene rezervacije avio karte. Rok izdavanja avio karte zavisi od same tarife avio karte. Ukoliko putnik napravi rezervaciju avio karte posle 17h po tarifi koja mora da se izda istoga dana, portal www.JeftineAvioKarte.rs ne snosi nikakvu odgovornost za otkazivanje iste. 

 

VALUTA PLAĆANJA AVIO KARTE

Ukoliko je način plaćanja avo karte u gotovini ili preko računa valuta plaćanja je dinar.Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

 

SEDIŠTA U AVIONU

Portal www.JeftineAvioKarte.rs će na zahtev klijenta rezervisati, ukoliko to avio kompanija dozvoljava sedište u avionu za putnike.  Portal www.JeftineAvioKarte.rs nije u mogućnosti da putniku garantuje da će sedeti na izabranom mestu. Avio kompanija zadržava pravo da promeni raspored mesta čak i nakon ukrcavanja u avion. Ovo može biti neophodno iz operativnih, medicinskih,sigurnosnih ili bezbednosnih razloga. Imajte na umu i da odredjena plaćena sedišta potvrdjena unapred, ne daju zakonsko pravo na odredjeno mesto u avionu (npr sedIšte 22A) već samo na izabranu katagoriju sedišta (npr.prolaz, do prozora, sedišta za više prostora za noge).

PRIJAVLJIVANJE I UKRCAVANJE NA LET PUTNIKA

Rokovi za prijavljivanje na let razlikuju se od aerodroma do aerodroma. Potrebno je da se o ovim rokovima Putnik raspita i da ih se pridržava. Avio kompanije imaju pravo da ponište Putnikovu rezervaciju ukoliko se isti ne pridržava rokova za prijavljivanje na let. O rokovima za prijavljivanje na aerodrom Putnik je dužan da se raspita sam. Rokovi za prijavljivanje na čekiranje svih avio kompanija u Beogradu je 2:50h. Na nekim aerodromima je potrebno biti i ranije na aerodromu, pogotovo ukoliko ste prvi put na nekom od aerodroma, te Vam je potrebno više vremena da se čekirate.

Putnik mora biti prisutan u prostoru za ukrcavanje u avion najkasnije do vremena koje mu je avio kompanija saopštila prilikom prijavljivanja za let. Avio kompanija ima pravo da poništi rezervaciju Putnika, ukoliko se isti na vreme ne pojavi na izlazu za ukrcavanje.

PRAVO NEPRIHVATANJA NA PREVOZ

 

Svaka avio kompanija ima pravo da odbije prevoz svakog putnika ili putničkog prtljaga iz razloga bezbednosti leta ili po svom diskrecionom pravu. U tom slučaju, Putnik neće imati pravo na refundaciju plaćene avio karte. Avio kompanija ima pravo da odbije prijem Prtljaga ukoliko smatra da nije adekvatno i sigurno upakovan u odgovarajuću ambalažu.

PREDATI PRTLJAG

Prilikom predavanja Prtljaga na check – inu koji je tretiran kao predati prtljag na aerodromu, avio kompanija će isti primiti i izdati privezak za kupon za svaki komad predatog prtljaga na aerodromu.

Predati prtljag mora biti obeležen etiketom koja sadrži putnikovo ime i ostale lične podatke. Predati prtljag će, kad god je to moguće, biti prevezen istim avionom kojim putuje putnik, osim ako avio kompanija odluči da, iz sigurnosnih, bezbednosnih ili operativnih razloga isti preveze drugim letom.

Ukoliko putujete jednom avio kompanijom do krajnje destinacije Vaš prtljag će biti čekiran do kraja.

Ukoliko koristite u jednoj avio karti usluge dve različite avio kompanije i ukoliko je dogovoreno izmedju prevozilaca da Vaš prljag bude čekiran do kraja i ukoliko ne pravite stopover duži od 24 časa Vaš prtljag će biti čekiran do kraja. U suprotnom, potrebno je preuzeti i čekirati prtljag ponovo u mestu medjusletanja. Avio kompanija i portal www.JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost za gubitke ili troškove koje Putnik eventualno pretrpi zato što se nije pridržavao odredbi ovog člana. Portal www.JeftineAvioKarte.rs nije duzan da informiše putnika o medjusobnim ugovorima avio kompanija u vezi čekiranja prtljaga.

POVRAĆAJ SREDSTAVA,  REFUNDACIJA , PROMENE I OTKAZIVANJA LETA

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delmično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja www.JeftineAvioKarte.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, MasterCard, American Express  metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

U slučaju otkazivanja, promene ili delimičnog otkazivanja odredjene rezervacije, putovanja ili nekog drugog proizvoda ili usluge koju je korisnik izvršio service taxa neće ni u kom slučaju  biti vraćena.

U slučaju da putnik odluči da sam otkaže let ­ dobrovoljno odustane od putovanja povraćaj novca se vrši po uslovima tarife koju sadrži kupljena karta. Putnik je pre same online kupovine avionske karte upoznat sa uslovima tarife ili su mu isti poslati na email ukoliko je rezervacija pravljena putem emaila ili usmenim putem. Ukoliko putnik želi da otkaže kupljenu avio kartu zbog iznenadne bolesti to podrazumeva da od strane ovlašćenog lekara dostavi izveštaj specijaliste gde je utvrdjeno iznenadno i neočekivano oboljenje, odnosno infektivna bolest ili organski poremećaj, koji nastane posle zaključenja ugovora o putovanju tj.kupovine avio karte i nije u vezi sa niti je posledica nekog prethodnog zdravstvenog stanja, a takve je prirode da zahteva lečenje, boravak u bolnici (hospitalizaciju) i onemogućava početak – korišćenje ugovorenog putovanja.


Avio karta na linijama low cost avio kompanijama je stvarno pričinjeni trošak i podleže naplati svih 100 % avio karte, ukoliko avio kompanija to nije drugačije navela.


Ukoliko avio kompanija posumnja u verodostojnost zdravstvenog nalaza putnika, ima pravo zatražiti da se pregled obavi u zdravstvenoj instituciji sa kojom ima ugovor o saradnji pri čemu onda avio kompanija snosi troškove utvrdjivanja zdravstvenog stanja putnika ukoliko se pokaže da je prvobitno donet zdravstveni nalaz Putnika uredan. Nakon dostavljanja dopisa od strane lekara isti ćemo proslediti avio kompaniji. Ukoliko avio kompanija odobri refundaciju putniku ista će mu biti izvršena 48h od povrata novca avio kompanije na naš račun.

U slučaju više sile i nedobrovoljnog odustajanja od putovanja usled otkaza leta avio kompanije povraćaj novca se vrši po uslovima avio kompanije preko koje putnik leti. Prodajno mesto JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost i finansijsku nadoknadu ukoliko avio kompanija odluči da ne vrati novac putniku ili ga vrati u umanjenom iznosu.

Potral JeftineAvioKarte.rs će refundirati avio kartu ili neiskorišćeni deo avio karte po važećim tarifskim  pravilima. Prilikom rezervacije avio karte online putnik je u obavezi da pročita i prihvati uslove refundacije avio karte kako bi mogao sam da uradi rezervaciju avio karte. Ukoliko agent portala JeftineAvioKarte.rs usmeno pravi rezervaciju avio karte klijentima poželjno je da klijent dostavi email adresu kako bismo mogli da Vam pošaljemo ne email rezervaciju avio karte sa svim uslovima iste. Ukoliko naručilac/putnik nema email prilikom plaćanja avio karte u gotovini kod nas u poslovnici potrebno je da pročita i upozna se sa uslovima tarife, te ukoliko su svi podaci ispravnu da uplati avio kartu..

Refundacija avio karte vrsi se u slučaju da je putnik odustao od putovanja ili je avio kompanija otkazala let.

Refundacija avio karte vrši se isključivo na mestu gde je avio karta kupljena i po uslovima datim za odredjenu tarifu (u zavisnosti od tarife, refundacija može biti puna, uz plaćanje penala ili se ne može izvršiti). U slučaju otkazivanja leta od strane avio kompanije, vrši se puna refundacija avio karte, osim ukoliko avio kompanija nije donela drugačiju odluku. Taksu za izdavanje avio karte (service taxa) nije moguće refundirati. U slučaju kada se vrši povraćaj novca, ne vraća se taxa za izdavanje avio karte. Taksa za refundaciju koji će Vam naplatiti JeftineAvioKarte.rs iznosi od 36 eur-a po karti. U slučaju kada želite da otkažete određenu rezervaciju, neophodno je da nas o tome pismeno obavestite putem e­maila na adresu: office@jeftineaviokarte.rs ili dodjete kod nas u poslovnicu. 

Tabela naknada koju naplaćuje JeftineAvioKarte.rs za dodatne usluge koje treba da se promene uz već kupljenu kartu (u Eur - naplaćuje se u protivvrednosti rsd):

 • Refundacija avio karte po karti: 40 Eur

 • Promena avio karte po karti: 35 Eur

 • Dodavanje prtljaga ili specijalni prtljag: 10 Eur

 • Rezervacija izabranog sedišta u avionu: 10 Eur

 • Zahtevanje asistencije za maloletno lice bez pratnje: 10 Eur

 • Prevoz životinja: 10 Eur

 • Dodatne usluge koje nudi avio prevoznik: 10 Eur


Ukoliko je avio karta plaćena kreditnom karticom, u većini slučajeva novac se vraća od strane avio kompanije direktno na kreditnu karticu kojom je avio karta plaćena. Portal www.jeftineaviokarte.rs će na zahtev putnika postaviti zahtev za refundaciju avio kompaniji, a avio kompanija će novac direktno sa svig računa izvršiti povrat novca putniku. Portal www.jeftineaviokarte.rs ne može biti odgovoran zbog kašnjenja povrata novca od strane avio kompanije.

Rok za povraćaj novca

Ukoliko je plaćanje avio karte bilo i ukoliko je avio kompanija odobrila refundaciju i vratila novac na račun JeftineAvioKarte.rs:

 1. U gotovini – refundacija 48h od upućenog zahteva (ne ulaze neradni dani)

2. Preko računa – refundacija 48h od upućenog zahteva (ne ulaze neradni dani)

3. Platnom karticom – Rok za vraćanje novca uplaćenog preko platne kartice od strane avio kompanije  je do 90 dana.

Imajte na umu da vreme čekanja za povraćaj novca, za let koji je avio kompanija otkazala, u potpunosti zavisi od odluke avio kompanije.

PRAVO ODBIJANJA REFUNDACIJE

Portal JeftineAvioKarte.rs ima pravo da odbije da isplati refundaciju u slučajevima kada je zahtev za istu podnet nakon isteka važnosti Karte.

KOME SE REFUNDIRA AVIO KARTA

Kupljena avio karta se refundira usključivo uplatiocu avio karte ili po nalogu uplatioca. Refundacija će biti uradjena na isti način na koji je avio karta i plaćena.

GARANCIJA POVRAĆAJA NOVCA

JeftineAvioKarte.rs garantuju da će kupcu biti izvršen povraćaj novca u delu ili celosti za otkazan ugovor po uslovima tarife avio kompanije (sa kojim se putnik usaglasio i upoznat je pre sklapanja ugovora) i uslovima poslovanja JeftineAvioKarte.rs koja su navedena u ovom dokumentu, direktno na platnu karticu, tekući račun ili račun firme, u gotovini ili vraćanjem čekova (u zavisnosti od kanala na koji je način uplata izvršena trgovcu).

PROMENA KUPLJENE AVIO KARTE

Promena datuma putovanja se vrši na mestu gde je avio karta kupljena ili u avio kompaniji čija je karta izdata. Zahtev za promenu datuma kupljene avio karte isključivo može biti: pismenim putem od strane naručioca iste na email ili slanjem sms poruke na viber. Portal JeftineAvioKarte.rs će promeniti datume na avio karti po važećim tarifskim pravilima. Naknada portala JeftineAvioKarte.rs za izdavanje nove promenjene elektonske avio karte iznosi 35 eura po karti.

Ukoliko otkazujete ili menjate avio kartu van radnog vremena naše poslovnice, možete kontaktirati direktno avio kompaniju.

Putnik je dužan da plati penale za promenu avio karte po uslovima koje je definisala avio Kompanija, a koje je putnik dužan da pročita prilikom rezervacije avio karte. Rok za odgovor JeftineAvioKarte.rs u vezi promene datuma je do 72h.

U slučaju otkazivanja avio karte, refundacija takodje zavisi od uslova avio kompanije. Svi uslovi oko refundiranja ili promene datuma avio karte vidljivi su prilikom pravljenja rezervacije avio karte. U slučaju kada se vrši povraćaj novca, ne vraća se service taxa za izdavanje avio karte.

U slučaju kada želite da otkažete određenu rezervaciju, neophodno je da nas o tome pismeno obavestite putem e­maila na adresu: office@jeftineaviokarte.rs ili pošaljete poruku putem vibera.

Korisnik može doplatiti promenu rezervacije avio karte prenosom sredstava sa žiro računa/u Banci/pošti/u gotovini u našoj poslovnici, Korisnik dobija email u kojem su precizirani: podaci o rezervaciji (broj rezervacije, podaci o putniku, podaci o avionskoj liniji i informacije o dodatnim uslugama i tarifama avionske karte), podaci za plaćanje i trošak promene. Promenu je moguće uraditi i garantovati tek nakon uplate iste.

Izjava o zaštiti privatnosti i prikupljanju ličnih podataka korisnika i njihovom korišćenju

Prilikom obrade transakcija kreditnim i debitnim karticama preko elektronske trgovine, Trgovac preusmerava kupca na stranu banke gde se vrši bezbedan unos podataka o kartici od strane Korisnika.

Na taj način se ostvaruju sledeći ciljevi:

1. Banka razvija nove funkcionalnosti Payment Gateway­a i usklađuje postojeće sa zahtevima Visa, MasterCard­a i American Express omogućavajući Trgovcu da se fokusira na osnovnu delatnost.

Strana na koju se preusmerava kupac prilikom vršenja plaćanja, naziva se Hosted Payment Page (HPP).

Low cost avio kompanije

Plaćanje za avionske karte low cost avio kompanija prilikom kupovine preko interneta vrši se korišćenjem platne kartice ili transferom sredstava sa Korisnikovog platnog računa ukoliko je ta usluga naručena preko Korisničkog centra ili uplatom u gotovini u našoj poslovnici.

Portal www.jeftineaviokarte.rs rezervacioni sistem uslužno omogućava posetiocima sajta da izvrše rezervacaiju online i kupe avio karte za low cost avio kompanije kao što su Wizzair, Ryanair, Norwegian, Easy Jet, Air One itd. Sve promene datuma i vremena putovanja,otkazivanja leta ili refundacije avio karte kupac je dužan da se obrati direktno avio kompaniji.

Portal www.jeftineaviokarte.rs ne snosi nikakvu odgovornost ka kupcu za bilo koje promene koje low cost avio kompanija napravi.Servise taxa za uslugu korišćenja portala, prilikom bilo koje promene ili otkaza leta je nerefundabilna.

Čekiranje low cost avio kompanija za online kupovinu: Imajte na umu da je potrebno da se čekirate online direktno na sajtu avio kompanije minimum 24h pre putovanja. Ukoliko želite možete i nama na viber 381 62 288 110 u periodu radnim danima od 09h - 17h, subotom od 09h-14 pošaljete sledeće podatke za čekiranje: ime i prezime putnika,broj rezervacije, avio kompanija kojom putujete, info čiji je pasoš sa kojim putnik putuje, broj pasoša, datum rodjenja, datum kada je izdat pasoš i do kada pasoš važi i email na koji želite da Vam pošaljete bording. Bording obavezno odštampajte.

Ukoliko je vreme za čekiranje vikend/praznik možete nam podatke za čekiranje poslati na viber 381 62 288 110 i mi ćemo Vas čekirati.

U slučaju da ste izabrali Low cost avio kompaniju za let, molimo vas da pažljivo proverite pravila koja se primenjuju na vašu avio tarifu, posebno postojanje dodatnih usluga koje nisu uključene u cenu avio karte i imajte na umu da vaš let može poleteti sa manjeg, regionalnog i/ili sekundarnog aerodroma. Aerodrom uvek bude prikazan pre kupovine u odeljku sa detaljima leta.

Refundacija i promena Wizzair avio karte:

 • Do 2 nedelje pre polaska – Оtkažite rezervaciju više od 14 dana (14 dan ne ulazi u ovaj period računanja) pre polaska leta i moraćete da platite naknadu za otkazivanje da biste dobili refundaciju Naknada iznosi  65 Eura po letu po osobi plus taksa za refundaciju od 40 eur po osobi po karti. Service taksa za izdavanje karte nije podložna refundaciji ni u kom slučaju. Taxa za čekiranje nije podložna refundaciji ni u kom slučaju.

 • U periodu od 2 nedelje - Ако оtkažete u periodu od 14 dana (14 dan ulazi u ovaj period računanja) pre polaska leta, moraćete da platite veću naknadu i nećemo moći da Vam refundiramo troškove kupljenih usluga. Naknada iznosi 85 Eura  + usluge po osobi po letu + plus taksa za refundaciju od 40 eur po osobi po karti.Taksa za izdavanje karte nije podložna refundaciji. Novac od refundacije avio karte se dobija po obračunu avio kompanije i tek kada avio kompanija izvrši povrat novca na račun agencije. Service taksa za izdavanje karte nije podložna refundaciji ni u kom slučaju. Taxa za čekiranje nije podložna refundaciji ni u kom slučaju. Otkazivanje rezervacije morate dovršiti  najkasnije 3h pre zakaznog vremena poletanja.

 • U slučaju rezervacije za karte u jednom pravcu: Otkazivanje rezervacije morate dovršiti  najkasnije 3h pre zakaznog vremena poletanja.

 • U slučaju rezervacije za povratne avio karte: otkazivanje može da se obavi samo pre polaska prvog leta. U tom slučaju otkazuju se oba leta. Ako je prvi let otišao, otkaz povratnog dela nije dozvoljen.

 • Promena Wizzair avio karte je dozvoljena  pre datuma na karti odlazka/povratka, uz odgovarajuću nadoknadu, po uslovima tarife plus bilo koju razliku u ceni ako postoji. Informacije o promeni leta ili dodavanju naknadnih usluga možete pogledati na  www.wizzair.com.

Važno: Sva plaćanja od strane nas ka Wizzairu se obavljaju kompanijskom kreditnom karticom, te će uplata biti obradjena preko medjunarodnog sistema za obradu plaćanja karticama. U slučaju kada je Wizzair naveo finalnu cenu u nekoj drugoj valuti  osim EUR, GBP naplaćeni iznos će se razlikovati od finalne cene u potvrdi rezervacije koja nije prebačena u valutu EUR, GBP zbog razlike o konveriziji valute koje potiču od medjunarodnog sistema za obradu kartica. Da bi se izbegle ove neprijatnosti, Iz tog razloga sve cene je potrebno prebaciti u Eure.Obično, što se ranije obavi kupovina, to će cena biti niža, medjutim Wizzair zadržava pravo uvodjenja promotivnih cena izmedju datuma vaše rezervacije i datuma Vašeg putovanja (takve promocije mogu uticati na rutu za koju ste obavili rezervaciju pre datuma dočetka takve promocije). Uvodjenje promotivnih cena Vam ne daje pravo da trazite povraćaj razlike izmedju ukupne cene koju ste platili za rezervaciju i ukupne promotivne cene. U slučaju otkaza leta avio kompanije service taksa i taksa za čekiranje nisu refundabilne. Tek kada avio kompanija izvrši povrat novca za refundaciju na račun www.jeftineaviokarte.rs novac biti refundiran putniku.SMEŠTAJ


ONLINE REZERVACIJE SMEŠTAJA


VDV d.o.o. preko platforme  www.jeftineaviokarte.rs rezerviše prostor za pružaoce putovanja koji nude usluge hotela i smeštaja. Molimo vas da imate na umu da će se rezervacija smeštaja obavljati između vas i takvih pružalaca putovanja. VDV d.o.o. ne posreduje u ovoj transakciji, već deluje kao pružalac informacija koji se sastoji od pružanja sadržaja ili povezanih alata za pretragu  (preko Sistema rezervacije) u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini.

Važno je da proverite uslove i odredbe vašeg pružaoca putovanja i opis hotela ili smeštajnog objekta pre rezervacije. Za referencu, preporučujemo vam da proverite sledeće:

 • Klasifikacija sa zvezdicama. Imajte na umu da pravila i kriterijumi mogu biti različiti između hotela i smeštajnih objekata iste klase u različitim zemljama, pa čak i unutar iste zemlje. Različite zemlje imaju različite propise: hotel sa 3 zvezdice u jednoj zemlji nije nužno isti kao hotel sa 3 zvezdice u drugoj.

 • Vreme prijave/odjave. Obično gosti treba da se prijave u hotel ili drugi objekat oko 15:00 časova i da se odjave do 11:00 časova lokalnog vremena. Ipak, mogući su lokalni varijacije.

 • Slike. Trudimo se da obezbedimo tačne slike objekata i opise sadržaja i usluga koji se pojavljuju na našoj platformi, kako ih pružaju pružaoci putovanja, ali ne možemo garantovati da je to uvek slučaj.

 • Lokacija. Trudimo se da vam ponudimo najtačnije informacije o lokaciji hotela na mapi, kako ih pružaju pružaoci putovanja i/ili Google Maps, ali ne možemo garantovati da je to uvek slučaj.

 • Tipovi soba. Slike i opisi tipova soba ne moraju nužno predstavljati tačnu konfiguraciju kreveta u sobi. Na primer, trokrevetna soba u Severnoj Americi može sadržati bračni krevet i jedan krevet ili dvokrevetna soba u Austriji može sadržati dva odvojena kreveta. Pored toga, može postojati dodatna naplata za pomoćne krevete ili krevetiće.

 • Doručak. Obratite pažnju da li je doručak uključen ili nije.

 • Boravišne takse. Neki hoteli mogu naplaćivati boravišne takse tokom vašeg boravka.


VDV d.o.o. Beograd nije ugovorna strana u ugovoru o pružanju hotelskog smeštaja niti u drugim povezanim ugovorima, zaključenim preko Sistema rezervacije. 

Ugovorne strane u takvom ugovoru su svaki put Korisnik i konkretni Pružalac usluga, naveden u ponudi, a koji pruža usluge koje su predmet tog ugovora.

Ugovori zaključeni preko Sistema rezervacija sklapaju se i primenjuju na osnovu opštih odredbi ugovora s konkretnim Pružaocima usluga. Svi podaci iz ponude predstavljene u Sistemu rezervacija zasnovani su na podacima koje direktno pruža Dobavljač. 

Uslovi rezervacije hotelskog smeštaja koji nudi Dobavljač primenjuju se onako kako je navedeno u njegovom nalogu i u skladu s njegovim propisima na stranici: https://www.zenhotels.com/legal/order/agreement/eti/103/


VDV d.o.o. Korisniku obezbeđuje:

 1. Rezervisanje Hotelskog smeštaja preko Sistema rezervacija na sajtu www.jeftineaviokarte.rs koje Korisnik plaća direktno  Dobavljaču koji nudi objekat, bez plaćanja VDV d.o.o. Beograd 

 2. mogućnost slobodnog korišćenja usluga prilagođenih Korisniku dostupnih na www.jeftineaviokarte.rs

Vrste rezervacije:

 1. Rezervacija smeštaja bez garancije, koju Korisnik nije platio

 2. Rezervacija smeštaja sa garancijom, koju je Korisnik platio ili su Korisnikovi podaci pozitivno procenjeni pod uslovima navedenim u ovim Uslovima.

Mogućnost upita za online rezervaciju smeštaja:

 1. Preko Sistema rezervacija dostupnog na www.jeftineaviokarte.rs i drugim web sajtovima koji pripadaju subjektima koji sarađuju sa VDV d.o.o. Beograd

Potvrđivanje narudžbine i cene:

 1. Na imejl adresu koju je naveo Korisnik dobija potvrdu za svoj upit, u kojem se nalaze broj rezervacije, podaci o odabranom  smeštaju, ukupna cena usluge i odabrani metod plaćanja.

 2. Cena hotelske usluge izražena je u valuti odabranoj u formularu za naručivanje. U cenu usluge uključeni su konkretno: plaćanje za smeštaj, neto tarifa, PDV i sve druge takse i naknade, osim ako nije drugačije navedeno u Sistemu rezervacija ili u imejlu kojim se potvrđuje rezervacija.

 3. Pre obavljanja plaćanja Korisnik treba da proveri da li su svi podaci u primljenoj potvrdi ispravni.

Naručivanje hotelskog smeštaja

 1. Korisnik može da plati hotelski smeštaj samo pod uslovom da su svi lični podaci uneti u Sistem rezervacija tačni. Pre potvrđivanja narudžbe Korisnik je u obavezi da pročita i prihvati ove Uslove, kao i da pročita uslove za rezervaciju usluga koji se primenjuju za objekat koji je odabrao Korisnik a koji pruža te usluge.

 2. Pružalac usluge i Dobavljač imaju pravo na otkazivanje rezervacije ukoliko se Klijent ne javi u hotel koji pruža uslugu na datum započinjanja usluge. Vreme i uslovi tog otkazivanja naznačeni su u uslovima rezervacije objekta koji nudi datu uslugu.

 3. Korisnik će Rezervaciju platiti direktno na veb-stranici pomoću platne kartice ili putem drugog elektronskog načina plaćanja, ili će Rezervaciju platiti direktno Hotelu prilikom prijave ili odjave u hotelu. Da bi garantovao plaćanje Rezervacije u hotelu, Hotel može, pre ili prilikom prijave, od Korisnika zahtevati da dostavi podatke o platnoj kartici i može uskratiti smeštaj u slučaju neuspešne provere platne kartice ili ako iznos na platnoj kartici nije dovoljan za pokrivanje troškova smještaja u Hotelu i drugih dodatnih usluga.

 4. Davanjem informacija o platnoj kartici tokom postupka Rezervacije Korisnik potvrđuje da je upoznat sa Uslovima rezervacije (uključujući uslove izmene /otkazivanja) izabranog hotela i da se slaže sa istima. Prilikom Rezervacije Korisnik nema pravo da koristi podatke platne kartice koja mu ne pripada, osim kada je Korisnik dobio saglasnost vlasnika kartice da koristi podatke sa kartice za plaćanje Rezervacije. Korištenjem podataka platne kartice za potrebe izvršenja Rezervacije na Veb-stranici, Korisnik potvrđuje i garantuje da je zakoniti vlasnik takve platne kartice. Kada koristi karticu koja mu ne pripada, Korisnik potvrđuje da je od vlasnika legalne platne kartice dobio potrebnu saglasnost da je koristi kako bi garantovao ili platio Rezervaciju.

Specifične informacije za druge proizvode i usluge

Takođe rezervišemo prostor na ovoj platformi za pružaoce putovanja i vanputničke pružaoce koji nude proizvode i usluge poput iznajmljivanja automobila, slobodnih aktivnosti putnog osiguranja, itd. Imajte na umu da će se kupovina ovih usluga obavljati između vas i takvih pružalaca putovanja i da oni nisu Putnički paketi (bez obzira na primenu bilo koje obavezne lokalne regulative).VDV d.o.o.ne posreduje u ovoj transakciji, već deluje kao pružalac informacija koji se sastoji od pružanja sadržaja ili povezanih alata za pretragu, u skladu sa EU direktivom o elektronskoj trgovini.


ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime sajta www.JeftineAvioKarte.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima sajta i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima portala www.JeftineAvioKarte.rs kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Svi zaposleni u firmi VDV d.o.o. Resavska 11, Beograd i na sajtu www.JeftineAvioKarte.rs odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. 

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja u sigurnom okruženju. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.


PRIKUPLJANJE INFORMACIJA KORIŠĆENJEM SAJTA www.JeftineAvioKarte.rs

U toku kupovine ili tokom korišćenja naših servisa ili usluga, možemo Vam zatražiti Vaše lične informacije putnika. Informacije o ličnim podataka možemo Vam tražiti u slučajevima:

 • pri kupovini avionske karte

 • prilikom online registracije korisničkog naloga na www.JeftineAvioKarte.rs

 • učestvovanjem u anketama i istraživanjima

 • uspostavljanjem kontakta preko Web stranice www.JeftineAvioKarte.rs

 • učestvovanjem u drugim aktivnostima portala www.JeftineAvioKarte.rs

 

KORIŠĆENJE INFORMACIJA PRIKUPLJENIH PUTEM SAJTA www.JeftineAvioKarte.rs

 • Prikupljene informacije se koriste u sledećim slučajevima:

 • popunjavanje formi u zahtevima za kartama ili informacijama

 • obezbeđivanje i pružanje korisničkih servisa

 • sprovođenje istraživanja i analiza

 • slanje informacija u marketinške svrhe

 • obavljanje drugih poslovnih aktivnosti

 

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA I DRUGIM ILI OD DRUGIH OSOBA

Ukoliko nam dostavite informaciju o drugim osobama ili ako druge osobe dostave informacije o Vama, iste će biti korišćene u svrhe za koje su i dostavljene. Kao primer ovog tipa informacija možemo da navedemo adresu prijatelja na koju će biti dostavljena karta ili e­mail adresa prijatelja koja je zabeležena preko opcije “Preporučite prijatelju” ili preko nekih drugih opcija.

PROSLEDJIVANJE LIČNIH INFORMACIJA

VDV d.o.o. ne prodaje i ne iznajmljuje Vaše lične podatke trećim licima. VDV d.o.o. može imati potrebu da prosledi informacije odredjenim trećim licima, kao što su avio kompanijie ili drugi predstavnici koji nastupaju u naše ime. Ova radnja može biti preduzeta u sledećim slučajevima:

 •  izdavanje avionskih karata

 •  procesiranje plaćanja putem platnih kartica

 •  slanje marketinških obaveštenja

 •  dostavljanje avionskih karata putem maila

 •  održavanje članskog kluba

 •  izvršavanje korisničkih servisa

 •  sprovodjenje istraživanja, analiza ili drugih upita

 •  slanje regularnih poštanskih ili elektronskih poruka

VDV d.o.o. će eventualno biti prinudjene da proslede lične podatke sudskim vlastima, po sudskom pozivu, sudskim istražiteljima ili drugačije kako je propisano zakonom. Takodje, zadržavamo pravo da prijavimo istražnim organima aktivnosti za koje smatramo da su nezakonite. Mogućnost ne prihvatanja marketinških aktivnosti Jednom kada prikupimo vaše podatke, možemo Vam poslati marketinška obaveštenja koja sadrže akcijske ponude, razne promocije itd. U svakom trenutku imate opciju ne prihvatanja budućih marketinških obaveštenja portala www.JeftineAvioKarte.rs. Za prestanak primanja marketinških obaveštenja, molimo Vas da preduzmete neku od sledećih opcija:

• Sledite uputstva za odjavu u primljenim marketinškim obaveštenjima koja su poslata sa naše strane.

• Preko Call Centara putem broja telefona 381 11 32 23 111

OBEZBEDJIVANJE SIGURNOSTI ZA LIČNE PODATKE

Za svaku online kupovinu putem Interneta primenjuju se mere bezbednosti i razumne predostrožnosti kako bise sprečio gubitak, zloupotreba i neovlašćeni pristup Vašim ličnim podacima koji su pod našom kontrolom.JeftineAvioKarte.rs ne mogu da osiguraju ili garantuju sigurnost bilo kog podatka koji se prosledjuje putemelektronske pošte, tako da to radite na sopstvenu odgovornost.S obzirom da je sigurnost Vaših ličnih podataka visok prioritet, preduzet je odredjen broj akcija kako bi omogućio pouzdan, tačan i siguran transfer podataka. Kako bi podigli nivo sigurnosti, prilikom kreiranja korisničkog naloga na našim Web stranicama, potrebno je da odaberete ličnu šifru koja bi trebalo da sadrži od 6 do 30 slovnih karaktera uključujući kombinaciju i slova i brojeva. Lično ste odgovorni za očuvanje tajnovitosti vaše šifre ili podataka o korisničkom nalogu.

KONVERZIJA

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

REKLAMACIJE

Reklamacije se mogu uputiti u slučaju kad JeftineAvioKarte.rs neposredno ne izvršava usluge ili ih nepravilno izvršava, pri čemu je za izvršavanje tih usluga odgovoran sam JeftineAvioKarte.rs. Reklamacije se, takodje, mogu odnositi i na neizvršavanje ili nepravilno izvršavanje usluga koje posredstvom JeftineAvioKArte.rs nude treća lica, pri čemu takva treća lica utvrdjuju svoju odgovornost pojedinačno, i to nezavisno od JeftineAvioKarte.rs.

Reklamacije koje se tiču rezervacija, kupljenih karata i drugih turističkih usluga mogu se uputiti u pismenoj formi putem emaila office@jeftineaviokarte.rs ili  na adresu sedišta JeftineavioKarte.rs, ul. Resavska 11, Beograd, Srbija. Korisnik će biti obavešten o prijemu reklamacije i o njenom ishodu u zakonskom roku od 8 dana od njenog prijema.

JeftineAvioKarte.rs ukazuje na to da će korisnik, u slučaju da se reklamacija tiče usluga koje pružaju drugi pravni subjekti, o tome biti informisan i da će dobiti informaciju o mogućnosti podnošenja reklamacije tom pravnom subjektu, ili će podneti takvu reklamaciju na osnovu odobrenja i saglasnosti korisnika ukoliko sadržaj reklamacije podnesene JeftineAvioKarte.rs opisuje omogućavanje podnošenja reklamacije pružaocu usluge. U slučaju da nema kontakt s korisnikom, JeftineAvioKarte.rs može samostalno postupiti u korisnikovu korist.

GUBITAK PRTLJAGA

Putnik kome predati prtljag na odlaznom aerodromu nije stigao na krajnju destinaciju prijavljuje gubitak prtljaga na posebno označenom šalteru (LOST LUGGAGE / LOST BAGGAGE / LOST AND FOUND). Putnik koji prijavljuje gubitak prtljaga mora da priloži aviokartu na kojoj se nalaze nalepnice za prtljag koji je predat. Nalepnice na kartu zalepi službenik aviokompanije koji vrši registraciju putnika za let. Ova nalepnica usled rukovanja prtljagom ili vremenskim neprilika može da bude oštećena ili da spadne i da se zagubi što prouzrokuje odlazak prtljaga na pogrešnu stranu. Sortiranje prtljaga se vrši ručno od strane aerodromskih službenika na osnovu nalepnica i uvek postoji mogućnost da ljudskom greškom neki prtljag bude stavljen na "pogrešnu" traku i da ode na neželjenu destinaciju.

Potraga za izgubljenim prtljagom pripada aerodromskim službama. Kretanje prtljaga se elektronski prati. Svaki prtljag koji je predat ima nalepnicu (tag) na kojoj se nalaze oznaka destinacije kao i bar kod preko koga se mogu proveriti podaci o njegovom vlasniku i itinereru. Kada prtljag "zaluta" i pojavi se na nekom drugom aerodromu onda se on evidentira i uz detaljne opise unosi u elektronsku bazu podataka gde ga mogu pronaći oni koji su za to zaduženi na odredišnom aerodromu na kome je njegov nestanak prijavljen. Oštećen prtljag ili eventualna krađa sadržaja prtljaga mora se takođe prijaviti na propisanom obrascu na istom šalteru.

Izgubljen prtljag se u većini slučajeva pronalazi u roku od 24 časa a retko se dešava da se nađe kasnije.

Locirani prtljag se šalje prvim letom do krajnjeg odredišta gde se najčešće isporučuje putniku na njegovu kućnu adresu, hotel ili mesto boravka.

Većina aviokompanija refundira neplanirane troškove kupovine neophodne garderobe ukoliko je putnik ostao bez prtljaga nekoliko dana. Kompanije ovu nadoknadu vrše samo ako je putnik bez prtljaga ostao u destinaciji koja nije njegovo mesto prebivališta. Aviokompanije takođe same određuju visinu refundacije i prihvataju samo razumne troškove.

Izgubljen prtljag se može pratiti preko interneta. Sistrem praćenja izgubljenog prtljaga je poznat kao

"Worldtracer" i uz njegovu pomoć putnici četrdesetak najvećih svetskih aviokompanija mogu sami pronaći svoj izgubljeni kofer. Na sajtu https://www.mylostbag.com potrebno je uneti prezime putnika i referentni broj koji se može naći na prtljažnoj nalepnici zalepljenoj u avio kartu. Portal JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost za gubitak ili oštećenje prtljaga.

VIZE

Putnik je dužan da pribavi neophodna putna dokumenta i vize i da se pridržava zakona, propisa, uredbi, uslova i pravila putovanja zemalja do/od kojih putuje i kroz koje tranzitira. JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost za posledice koje Putnik pretrpi ukoliko ne pribavi odgovarajuća dokumenta ili vize i ukoliko se ne pridržava pomenutih zakona, propisa, uredbi, zahteva, uslova, pravila i uputstava.

ODBIJANJE PRAVA ULASKA U ZEMLJU

Službenik pasoške kontrole ima pravo da Vam odbije ulazak u zemlju ukoliko ne posedujete odgovarajuća dokumenta ili nemate potrebnu vizu.

Medjutim, čak i ako imate vizu i važeći pasoš, može vam biti odbijen ulazak u zemlju na osnovu slobodne procene službenika da se radi o rizičnoj osobi.

Službenici mogu od putnika zatražiti na uvid i druga dokumenta pa i na novac na uvid. Ovo je čest slučaj sa državljanima Srbije koji su pod posebnom pažnjom evropskih imigracionih vlasti zbog velikog broja lažnih azilanata. Osobe koje su deportovane nazad u Srbiju nakon boravka u nekoj drugoj zemlji, pošto im je odbijen zahtev za azilom, imaju mogućnost da se po dolasku na beogradski aerodrom obrate za pomoć Kancelariji za readmisiju.

Od dodatnih dokumenata koja mogu biti zatražena prilikom ulaska u zemlje Evropske Unije su :putno zdravstveno osiguranje za planirani period boravka povratna avionska karta pozivno pismo dovoljna novčana sredstva ­ iznos zavisi od države ali se obično kreće od 35 do 50 evra po danu boravka.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI PRILIKOM ONLINE KUPOVINE

Prilikom kupovine avionskih karata na sajtu JeftineAvioKarte.rs poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije (state of the art) tehnologije. Sigurnost podataka prilikom online kupovine avionskih karata, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Ni jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

PRTLJAG:

Sve Avio Kompanije imaju različita pravila u vezi prtljaga koji je dozvoljen na odredjenom letu, kao i o plaćanju viška prtljaga.Putnik je dužan da se o tome blagovremeno informiše i poštuje pravila Avio Kompanija. Sveeventualne dodatne troškove u vezi prtljaga snosi sam putnik. U slučaju gubitna prtljaga putnik je dužan da na aerodromu sletanja napravi zapisnik na šalteru "Lost & Found" . U slučaju oštećenja prtljaga putnik je dužan da se odmah javi na šalteru Avio Kompanije na aerodromu sletanja. Sve troškove kod gubitka ili oštećanja prtljaga, putnik potražuje od Avio Kompanije.

PUTNA DOKUMENTA:

Putnik je dužan da poseduje ispravna putna dokumenta Neispravna putna dokumenta zbog kojih putnik ne može da nastavi putovanje ne mogu proizvesti nikakve štetne posledice za portal JeftineAvioKarte.rs. Putnik je odgovoran za dobijanje vize. U slučaju da putnik ne dobije vizu, odbijenica Ambasade se ne smatra razlogom za refundaciju uplaćene avio karte. Portal JeftineAvioKarte nije odgovoran u slučaju da policija, carina ili drugi državni organi putniku zabrane ulazak u pojedinu zemlju.

U slučaju kada korisnik putuje u inostranstvo, trebaju biti poštovani propisi u vezi sa putnim ispravama, viznim režimom, carinom, poreskim obavezama, kao i uvozno izvozni propisi i zdravstveni propisi. Odgovornost zа poštovаnje gore nаvedenih propisa snosi isključivo korisnik. Na svojoj veb stranici JeftineAvioKarte.rs daje odredjene relevantne informacije u svrhu pružanja olakšica korisniku. Ni u kom slučаju JeftineAvioKarte.rs nisu odgovorne zа ispravnost i potpunost tаkvih informаcijа. Za dobijanje validnih informacija korisnik treba da se obrati konzularnom odeljenju/ambasadi zemlje u koju će putovati ili kroz koju putuje u slučaju tranzita.

U situacijama kada putnik kupi avio kartu u jednom smeru, carinska služba na odlaznom ili dolaznom aerodromu zadržava pravo da dodatno kontroliše putnika i traži mu dodatnu dokumentaciju za slučaju da procene da putnik želi da ostane u njihovoj zemlji bez dozvole, prijavi se na azil ili bilo šta drugo za šta smatraju da nije bezbedno da putnik boravi u njihovoj zemlji ili ima neku istoriju vezanu za zemlju u koju želi da putuje. U tim slučajevima carinska služba od putnika može da zahteva dokaz koji jasno i eksplicitno dokazuje kada će se putnik vratiti u zemlju polaska aviona, medjunarodno putno osiguranje, novčana sredstva koja pokrivaju planirani boravak u inostranstvu, a može da se desi da se od putnika zahteva da ima povratnu avio kartu. JeftineAvioKarte.rs ni na koji način ne snose odgovornost za situacije nastale na ovaj način i ukoliko carinska služba ne dozvoli putniku da udje u avion ili sa druge strane mu ne dozvoli da izadje iz aviona u zemlju u koju želi da leti. 

DEVIZNI, CARINSKI I ZDRAVSTVENI PROPISI

Putnik je dužan da se pridržava deviznih i carinskih propisa Republike Srbije i drugih država u koje putuje. Putnik je dužan da se informiše o zdravstvenim propisima zemalja i da, ukoliko je potrebno, pribavi neophodna zdravstvena dokumenta (potvrda o vakcinaciji i sl.). U slučaju kršenja deviznih, carinskih ili zdravstvenih propisa, sve troškove prekida putovanja snosi sam putnik. 

CARINSKI PREGLED

Putnik je dužan da, ukoliko se to od njega traži, prisustvuje pregledu sopstvenog Prtljaga od strane carinskih ili drugih državnih organa. Avio kompanije niti Portal JeftineAvioKarte.rs ne snosne odgovornost za gubitak ili štetu koju Putnik pretrpi tokom pomenutog pregleda ili usled nepoštovanja pomenutih pravila.

 OPŠTI USLOVI PREVOZA IATA

ODGOVORNOST KORISNIKA:

 

1. Korišćenje veb sаjtа treba da bude isključivo u zakonske svrhe i da se vrši na zakonit način tako da se neograničava ili sprečava njegovo korišćenje od strane trećih lica. Korisnik je dužan da koristi web sajt u skladu sa zakonom, moralnim normama i prisutnim odredbama, i da ne vrši radnje i čini propuste koje bi mogle da izazovu oštećenje ili neispravnost u funkcionisanju sajta, da imaju uticaj ili ugroze pružanje usluga koje pruža www.JeftineAvioKarte.rs Korišćenjem ovog web sajta korisnik garantuje da ima najmanje 18 godina i da ispunjаvа zаkonske uslove zа korišćenje ovog sаjtа. Korisnik je dužаn dа vrši nаdzor i preuzme odgovornost zа svаko korišćenje web stranice od strаne mаloletnih lica koje se obavlja u njegovo ime ili za njegov račun (korisnika). 

2. Korisnik tаkodje gаrаntuje tаčnost i potpunost svih informаcijа i podаtаkа koji se odnose nа samog korisnikа ili člаnove njegove porodice, na koje se prenosi pravo upotrebe ove web stranice. 

3. Svаkа rezervacija koja se vrši u profitabilne, manipulativne svrhe ili u cilju prevаre ili u slučаju kadа imа zа cilj povećаnje potrаžnje, zаbrаnjuje se. Mogućnost rezervisanja uslugа ili proizvodа putem ovog web sаjtа može se iskoristiti sаmo prilikom vršenja legitimnih rezervаcija i kupovina u ime korisnikа ili vezano za druga lica, u ime i za račun kojih imа prаvo dа deluje. Korisnik se slaže dа zloupotrebа usluga www.JeftineAvioKarte.rs može imati za posledicu blokiranje dotičnog korisnikа dа pristupi uslugama sаjtа.

4. Tokom rezervacije usluga, Korisnik je obavezan da unese i pruži istinite i aktuelne podatke tokom procesa rezervacije. www.Jeftineaviokarte.rs neće snositi odgovornost za tačnost podataka koje je Korisnik uneo tokom procesa rezervacije usluga.

5. Korisnik mora posedovati odgovarajuće važeće dokumente koji omogućavaju pružanje usluga kupljenih preko Rezervacionog sistema ili korisničkog centra  važeći pasoš, važeću ličnu kartu neophodne vize i druga dokumenta koje se mogu zahtevati u zavisnosti od obima usluga koje se pružaju. Korisnik je  u obavezi da se sam informiše o neophodnim dokumentima/vakcimana/vizi a u vezi ulaska u odredjenu destinaciju.www.JeftineAvioKarte.rs ne snosi odgovornost ako Korisnik nema gore nabrojana potrebna dokumenta, uključujući ulaznu ili tranzitnu vizu, neophodnu u zemlji u kojoj se pružaju usluge ili u kojoj Korisnik ima presedanje, kao ni u slučaju da Korisnik ne ispuni obaveze opisane u tački 5 iznad.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Informаcije i podatke o ponudjenim uslugаmа i proizvodimа daje svaki pružalac usluge pojedinačno na sajtu JeftineAvioKarte.rs. Portal JeftineAvioKerte.rs čini sve što je u moći da proveri informacije koje se objavljuju kako bi izbegla moguće greške i netačnosti. Portal JeftineAvioKarte.rs ne garantuje podesnost, tačnost, potpunost i aktuelnost tаkvih informаcijа. 

Portal JeftineAvioKarte.rs nije odgovoran zа nedostupnost usluge ili proizvodа nа dаn rezervаcije ili za ispunjenje ugovorа sа pružaocem te usluge. Ni u kom slučаju, portal JeftineAvioKarte.rs nije odgovoran zа dejstva, greške, propuste, garancije, prekršaje ili odbijanja odredjenog pružaoca usluge ili za povredu, smrt, uništenje imovine ili druge gubitke ili naknade štete, novčane kompenzacije i troškove koji mogu nаstаti zbog povezanosti sa funkcionisanjem i korišćenjem veb sajta i informаcija, proizvoda i usluga koje nudi svaki pružalac usluge i/ili u vezi sa neovlаšćenom intervencijom trećih licа na proizvode ili usluge ili informаcije koje su dostupne na ovom veb sаjtu. Portal JeftineAvioKarte.rs ne snose nikakvu odgovornost i neće nadoknaditi štetu koja je nastala zbog kašnjenja, otkazivanja, prebukiranja, štrajka, više sile ili iz drugog razloga koji nije u njenoj direktnoj kontroli. Osim togа, nema nikakvu obavezu davanja kompenzacije zbog pojave bilo kog dodatnog troška,propusta,kašnjenja,promene rute ili u vezi sa delovanjem bilo kog držаvnog orgаnа.  Servise taksa za izdavanje elektronske karte se ni u kom slučaju ne vraća.

Ograničenje odgovornosti:

VDV d.o.o. obaveštava da se, nakon prikaza rezultata pretraživanja, u sistemu ili drugim sistemima za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije, mogu prikazati druge ponude za sličnu uslugu koju pruža treća strana, a koje se razlikuju od prethodno prikazanih. Samim dobijanjem rezultata pretraživanja, osim ako to nije odmah potvrdio unosom i plaćanjem rezervacije u sistemu rezervacija, klijent ne ostvaruje pravo da zahteva od posrednika sklapanje ugovora o kupovini avionskih karata ili drugih usluga koje nude subjekti čije se usluge mogu naručiti preko sistema rezervacija ili drugih sistema za pretragu avionskih karata i drugih usluga radi rezervacije. Internet portal www.JeftineAvioKarte.rs neće biti odgovoran ni za kakve neposredne, posredne, kaznene, posledične gubitke ili štete bilo koje vrste koje nastaju zbog korišćenja ovog internet sajta ili bilo kojih informacija koje se nalaze na njemu.

 

Autorskа prаvа, robne marke

Autorska prava i sva druga zaštićena prava koja se odnose na web sajt pripadaju agenciji VDV d.o.o. Sadržaj web stranice je isključivo vlasništvo VDV ­a osim ako se nedvosmisleno navodi vlasništvo trećeg lica. Trgovačko ime www.JeftineAvioKarte.rs kao i sve robne marke, logotipi i grafički dizajn prikazan na ovoj web stranici su u vlasništvu VDV d.o.o. ili trećih lica.

Zabranjeno je bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, prerada, preprodaja, kreiranje derivativnih poslova ili obmаnjivаnje jаvnosti u vezi sa stvarnim pružaocem usluga koje su sadržane na ovom web sajtu. Bilo kаkvа reprodukcijа, reizdavanje, učitavanje, objavljivanje, razmnožavanje ili prenošenje ili bilo koja druga upotreba sadržaja, na bilo koji način ili bilo kojim sredstvom u komercijаlne ili druge svrhe, može se vršiti sаmo uz prethodnu dozvolu agencije VDV d.o.o. ili drugog nosioca autorskih prava.

Portal JeftineAvioKarte.rs čini sve napore za pravilno funkcionisanje web sajta, ali ne garantuje pravilno funkcionisanje i podesnost programa (software), proizvoda i ponudjenih usluga kao i da će funkcionisanje biti bez prekida i zaštićeno od virusa i drugih sličnih pojava. Isto vаži i zа druge informаcije koje se nаlаze nа ovom veb sаjtu a pružaju se od strane trećih lica. Ovaj web sajt sadrži linkove za povezivanje sa drugim sajtovima. Portal JeftineAvioKarte.rs nije odgovoran za njihovu dostupnost, politiku zaštite ličnih podataka, za sadržaj tih stranica i njihovu celovitost, kao i za bilo koju štetu koja proizadje njihovim korišćenjem, budući dа korisnik tim sajtovima pristupa nа sopstvenu odgovornost.

 

POREZI

Pdv se ne plaća na medjunarodne avo karte. 

JeftineAvioKarte.rs i njen pravni entitet neće preuzeti nikakvu finansijsku odgovornost u slučaju bankrota avio kompanije.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Veliku pažnju posvetili smo zaštiti Vaših ličnih podataka, tj. privatnosti i bezbednosti transakcija.

Vaše ime i prezime, e­mail, broj telefona i faksa, kućna adresa, kao i broj pletne kartice, neophodni su podaci u procesu obavljanja rezervacije.

Kad rezervišete ili kupite avio karte preko našeg sajta, e­maila ili telefonom, podaci se registruju, memorišu i čuvaju u našem sistemu. Ti podaci se isključivo koriste zbog olakšanja postupka rezervacije, zbog administracije i za analitiku u okviru naše agencije. Vaši podaci, ni u kom slučaju neće biti nekom drugom, osim agencijama i kompanijama sa kojima sarađujemo, a koje ste Vi izabrali ili su vezane za Vaše transakcije. Vaši podaci će biti iskorišćeni i za prilagođavanje naših ponuda i usluga Vašim interesovanjima. Bićemo slobodni da Vam dostavimo ponude i druge informacije koje bi mogle da Vas interesuju. Ukoliko ne želite da primate ponude i uvide u naše usluge možete nas obavestiti. Iako su Vaši podaci kod nas sigurni, zbog raznih nezakonitih softvera koji se svakodnevno pojavljuju,nemoguće je da Vam garantujemo apsolutnu bezbednost prilikom prenosa podataka preko interneta, za koje je odgovoran isključivo korisnik.

Opšte odredbe:

 

Internet portal www.JeftineAvioKarte.rs zadržava pravo da promeni bilo koje informacije ili materijal koji su  dostupni na ovom internet sajt u bilo kom trenutku bez objašnjenja. www.JeftineAvioKarte.rs može da izmeni i ove Odredbe i uslove u bilo kom trenutku, bez prethodnih obaveštenja, a takve izmene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na internet sajtu i smatra se da ste ih prihvatili ako nastavite da koristite internet sajt.

PRIMENLJIVO ZAKONODAVSTVO

Zakonodavstvo koje se primenjuje u odnosima između korisnika veb sajta i agencije VDV portala  www.JeftineAvioKarte.rs je isključivo srpsko zakonodavstvo sa izuzetkom propisa koji proizlaze iz međunаrodnog privаtnog prаvа. Odgovorni zа rešаvаnje sporovа koji mogu nastati između strаnаkа su sudovi u Beogradu. Izmene i dopune Opštih uslova poslovanja Agencija VDV ima pravo da u bilo koje vreme izmeni i dopuni i/ili obnovi gore navedene uslove poslovanja u vezi sa korišćenjem ove Web stranice www.JeftineAvioKarte.rs, a koji će biti na snazi u sledećem periodu, bez postojanja obaveze da o tome obavesti korisnika. Na web stranici će se primenjivati opšti uslovi poslovanja koji su u tom trenutku na snazi. Nastavljanjem korišćenja web stranice, po izvršenim izmenama i dopunama opštih uslova poslovanja, smatra se da je korisnik prihvatio izvršene izmene i dopune.Pravosnažnost gore navedenih uslova ne može biti ograničena mogućim suprotnim uslovima poslovanja koje ima korisnik. Izmene i dopune ovih uslova su pravosnažne samo u slučaju kada su dogovorene sa jednim pravnim zastupnikom agencije VDV – a.. Izmene i dopune ovih uslova kao i dopunski ugovori trebaju biti sastavljeni u pisanoj formi. Slanje spisa faksom ili putem e­maila ima istu važnost u odnosima izmedju stranaka kao i pisani dokument.